Boekenarchief C-D

Jean-Paul Colin

alt21 december 2012
Het aftellen is begonnen
Jean-Paul Colin


‘Het grootste gevaar voor de mensheid is nog altijd de mens zelf’


Op 21 december 2012 zijn er naar verluidt 13 periodes van 144.000 dagen verstreken sinds het begin van de Mayakalender. De Maya’s geloofden dat er hierna een nieuw tijdperk zal aanbreken.
Hun kalender stopt op 21 december. Toevallig is dat ook de dag van een zeldzame samenkomst van planeten.
Newage-ers, defaitistische goeroes en andere onheilsprofeten grijpen de kans aan:
Ze verkondigen het einde van de wereld, waarbij zij, de uitverkorenen, zeker de kans zullen krijgen om te overleven. Dat is natuurlijk gebaseerd op het christelijke verhaal van de Ark. In onze westerse cultuur leeft het verhaal van het einde van de wereld, de Apocalyps, immers ook. Dat plus een westerse interpretatie van de Maya-kalender: alom roept men dat het einde nabij is.
‘De wereld vergaat iedere dag ontelbare keren’ hoorde ik iemand op de radio zeggen. Natuurlijk is dat zo. Mensen sterven en laten hun geliefden ontredderd achter. En er zijn nog veel meer situaties waarin mensen zich realiseren dat de wereld nooit meer dezelfde zal zijn als voorheen.
In dit boek met een twaalftal verhalen door verschillende schrijvers lezen we over al deze mogelijkheden de het einde van een periode betekenen. Dat kan op verschillende manieren, al of niet met een spirituele achtergrond.
Een verhaal over een vrouw die vast overtuigd is van het einde en bij haar man er op aandringt dat hij de 21e december met haar in een zelfgemaakte schuilkelder doorbrengt; een echtpaar dat in een afgelegen dorp in Frankrijk getuige is van een bijzonder schouwspel; een meisje dat deel is van een kleine groep mensen die zich teruggetrokken hebben, en dat zich realiseert wat het voor haar zou betekenen als inderdaad de wereld vergaat. Een verbitterde vrouw die zich gedwongen ziet haar isolement op te geven en wiens leven totaal verandert (het meest verrassende verhaal was dit!)
Verhalen met een boodschap: we zouden er goed aan doen anders te gaan leven. En verhalen met een magisch tintje: een vrouw die haar droom volgt; een vrouw die communiceert met haar kat.


Stuk voor stuk goed leesbare verhalen, steeds vanuit een andere invalshoek, allemaal over een einde, gebaseerd op de voorspelling. Een einde als een catastrofe, of als een inzicht. Met persoonlijke gevolgen, voor een selecte groep, of misschien toch voor de hele wereld.
Het is zeker geen bangmakerij geworden waardoor je niet meer durft te gaan slapen, in het besef dat je niet voorbereid bent. Wel zetten enkele verhalen aan tot denken, en dat kan helemaal geen kwaad. Zie de openingszin.


Met bijdragen van: Roos Boum, Désirée Wassenaar, Carien Touwen, Marjan Brouwers, Christine Linneweever, Jean-Paul Colin, Marjet Maks, Henry de Hoon, Wendy Ebus, Suzanne Peters, Samantha Kraak en John Brosens. Er is een korte biografie van deze schrijvers en zij vertellen kort iets over de achtergrond van hun verhaal.


ISBN 9789078840428 |  paperback | 200 pagina's | Pma |oktober 2012

© Marjo, 16 december 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER