Boekenarchief M

Kopano Matlwa

Gedane zaken
Kopano Matlwa


[...] toen kwam zij.
Uit het niets. Letterlijk uit het niets. Ze hoorde bij geen volk, tenminste niet voor zover wij wisten. Geen plaats, geen mens, geen vriend, geen buur, geen kleuterschooljuf kon zeggen wie ze was. En in een tijd waarin je in dit land alleen maar ergens kon komen als ze je kenden, was het heel riskant wat zij deed, uit het niets opduiken, zonder strijd, zonder gevangenis, zonder partij, zonder wat dan ook. maar misschien was het daarom dat ze opkeken, want geen rationeel mens  zou er ooit van dromen zoiets te doen, en het zijn altijd de irrationelen die wij grappig vinden.


Zij is Mohumagadi en ze richt in het nieuwe Zuid-Afrika een school op Sekolo sa Ditlhora. Een excellente school. Een school voor uitblinkers. Een school van deze tijd, met trots, met waarheid, een school waar verandering plaatsvindt. De school heeft uitstekende leerkrachten en uitmuntende leerlingen. Mohumagadi is trots op haar school. Ze is streng maar rechtvaardig. Ouders willen hun kinderen graag op deze school geplaatst hebben.
Enkele jaren na de opening doet zich echter  iets vervelends voor. Vier leerlingen worden na een excursie met ontbloot onderlichaam aangetroffen achterin de bus. Meneer Mahlangu, de pr medewerker, bedenkt daarop dat de kinderen mogelijk gebaat zullen zijn bij enige religieuze invloed. Mohumagadi is er niet blij mee, ze is van mening dat voor God en Zijn Bijbel geen plaats is op haar school van verandering. Ze houdt niet van de rituelen van de kerk, het 'vrome gedoe' in de kerkbanken. Bovendien vormt de kerk een bedreiging voor wat ze tot stand had gebracht, ze is van mening dat de kerk  tweedracht zaait.


Dan was er natuurlijk de rassenkwestie. Alle priesters die Mohumagadi ooit had gekend waren licht van kleur en preekten een godsdienst die aangetast was door Europese invloeden. Zou het niet nog erger zijn als zo'n priester ook nog eens van Europese afkomst was? 


Toch gaat ze in op het voorstel van meneer Mahlungu maar groot is haar vreugde als ze hoort dat de bisschop wanhopig op zoek is naar een plaats buiten de kerk voor een verbannen blanke priester. Hij 'had gezondigd en was ten prooi gevallen aan vleselijke lusten'. De priester zal het worden, dat is geen hooghartige priester maar een 'gewone' man! Haar schrik is groot als ze deze pater Bill herkent, en hij haar, maar beiden doen alsof dat niet zo is. Mohumagadi stelt zich zakelijk op. Pater Bill moet zes weken lang elke dag van drie tot vijf 's middags leidinggeven aan de nablijfklas die bestaat uit de vier leerlingen uit de bus. Dat hij niet de gewenste gedreven priester is blijkt al snel. Aanvankelijk willen de leerlingen niets van hem weten maar langzamerhand leren ze elkaar te vertrouwen en waarderen. Pater Bill hoort uiteindelijk waarom de kinderen op een dergelijke manier in de bus zaten.  En dan gebeurt het...


De eerste paar bladzijden van het boek zijn vreemd, het lijkt een soort opsomming van gebeurtenissen, heel afstandelijk, maar daarna word je het verhaal in gezogen. Het verhaal van de bevlogen Mohumagadi en de morsige, bijna buiten de wereld staande pater Bill. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar; Mohumagadi een donkere Afrikaanse, levendig, belangstellend, werklustig, van deze tijd en de blanke pater die van lamlendigheid niet weet wat hij zal gaan doen, een beetje rondhangt, de kinderen provoceert om ze aan het praten te krijgen.
Langzamerhand komen we, op een subtiel gebrachte manier, te weten waar ze elkaar van kennen.  Om en om lezen we wat er in beide mensen omgaat wat soms met lichte humor gepaard gaat. De komst van pater Bill brengt heel wat te weeg bij Mohumagadi, ze wil niet dat zijn komst haar stoort en van slag maakt maar toch gebeurt dat. Haar dagelijkse strakke schema heeft er onder te lijden. Maar ook pater Bill weet niet goed wat te doen dus  blijven ze elkaar als vreemden behandelen, zo erg dat ze gaan twijfelen.. Is hij het wel? Is zij het wel? Maar dan zijn er die kleine opmerking waardoor die gedachten toch weer wankelen.
Een intrigerend en boeiend verhaal dat in een mooie stijl geschreven is. Zeer de moeite van het lezen waard.


ISBN 9789089530745 Paperback 205 pagina's | Ailantus | mei 2011
Vertaald door Lidwien Biekmann

© Dettie, 17 juni 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER