Philippa Gregory

http://www.philippagregory.com

 
De zusjes Boleyn


Deze meeslepende historische roman gaat over de rivaliserende zusjes Boleyn en hun ambitieuze familie die hogerop willen komen aan het hof van koning Hendrik VIII en koningin Catharina van Aragon. Anna Boleyn is een bekende vrouw in de geschiedenis van het hof van Engeland: maar in deze roman is het onbekende zusje van Anna, Maria de hoofdpersoon.


In het voorjaar van 1521 is er een grote mensenmassa op de been voor de Tower. De hertog van Buckinghamshire wordt naar het schavot gebracht om onthoofd te worden. Een van de kijkers is de 13 jarige Maria Carey-Boleyn. Volgens haar vader heeft de veroordeelde man de koning beledigd: Hij heeft gezegd dat de koning geen zoon en erfgenaam zou kunnen krijgen en dus geen troonopvolger en zoiets moet je nooit hardop zeggen.


De familie Boleyn is in dienst van het hof van koning Hendrik VIII en tijdens familieberaad worden er beslissingen genomen die de ambitieuze familie hogerop kunnen brengen. Wanneer blijkt dat de koning belangstelling voor Maria heeft, die de jongste en de favoriete hofdame van de koningin is, komt de familie bijeen.
"Ik was hoogstpersoonlijk de aanleiding en het onderwerp van de bespreking. Ik was het middelpunt waar deze gebeurtenissen om zouden draaien. Ik was de Boleyn-pion die zo goed mogelijk moest worden ingezet. Alles draaide om mij. Ik voelde mijn polsen kloppen, zo belangrijk voelde ik me, en ik bespeurde een tegenstrijdige golf spanning, uit angst dat ik hen zou teleurstellen. 'Is ze vruchtbaar?' vroeg oom Howard aan mijn moeder. 'Haar perioden zijn heel regelmatig en ze is een gezond meisje.'. 'Als de koning haar zwanger maakt en ze brengt zijn onecht kind ter wereld hebben we goede troeven in handen.' . 'Zolang ze bij de koning in de gunst staat moet het huwelijk stopgezet worden.'. 'Als ze een kind ter wereld brengt, moet de koning weten dat het van hem is en niet van iemand anders.' "


En zoals de familie een jaar eerder besloot om de toen 12 jarige Maria te laten huwen met William Carey, besluit de familie nu om Maria's echtgenoot weg te sturen. Maria moet met hulp van haar zus Anna en haar broer George - eventueel met listen - proberen de koning in haar bed te krijgen. Al snel is zij de favoriet van de koning en wordt zij zijn maîtresse.
Het huwelijk van koning Hendrik en koningin Catharina heeft slechts 1 ziekelijke dochter voortgebracht; maar uit de relatie van Maria en Hendrik worden een gezonde dochter en een gezonde zoon geboren, die de familienaam van Maria's echtgenoot krijgen. De oudere Catharina blijkt in de overgang te zijn.
De tweede bevalling is Maria zwaar gevallen en de familie heeft bedacht dat Anna moet proberen de koning voor zich te winnen. Maria heeft op dit moment geen moeite met deze rolwisseling; het valt haar wel heel zwaar dat haar kinderen ver van het hof op een buitengoed opgroeien. Zij moet wachten tot de koning en haar familie haar toestemming geven om hen op te zoeken.
Anna is minder volgzaam. Zij neemt er geen genoegen mee om alleen maar de maîtresse van de koning te zijn. Haar ambitie is om koningin te worden! Maar daarvoor moet eerst het huwelijk van Hendrik met Catharina onwettig verklaard worden.


De echtgenoot van Maria komt te overlijden en hij heeft Maria bijna niets nagelaten. Anna wil daarom aan de koning vragen om Maria een toelage te geven; op voorwaarde . dat zij de zoon van Maria mag adopteren! Door Maria haar zoon af te nemen maakt ze, als ze met Hendrik trouwt, zichzelf in één zet moeder van de zoon van de koning en ontneemt ze Maria de aandacht van de koning. Anna heeft dit met de familie besproken en die vonden dit een goede zet. "Het betekent dat er in jouw (Maria's) levensonderhoud is voorzien . Hierdoor staat jouw zoon nu dicht bij de troon en zijn alle voordelen bij Anna komen te liggen, dus is het een goed plan."


Het lukt Anna om de belangrijkste vrouw van Engeland te worden; maar het lukt haar niet om koning Hendrik voor zich alleen te houden. Hendrik heeft al weer snel een nieuwe maîtresse.
Wanneer dan ook nog de geboorte van een zoon uitblijft, is Anna's rol uitgespeeld, maar Anna kan zich daar niet bij neerleggen. Ze gaat 'tot aan de poort van de hel' om zwanger te worden.


In het voorjaar van 1536 wordt Anna gearresteerd: ze wordt beschuldigd van overspel en hekserij en wordt schuldig bevonden. Koning Hendrik gebruikt deze veroordeling om zijn huwelijk met Anna nietig te verklaren, zo bereidt hij de weg voor een nieuwe koningin. Maria, die zonder goedkeuring van haar familie uit liefde hertrouwd is met een 'gewone boer', moet toezien hoe Anna voor de Tower onthoofd wordt.


Philippa Gregory heeft de lezer dan 640 bladzijden lang in de ban gehouden met gekonkel en verraad aan het hof van Hendrik VIII en we zijn meegezogen in de niet aflatende strijd van hovelingen om de gunst van de koning. De roman is in een prettige stijl geschreven en vlot leesbaar. Achter in het boek is een twintigtal boeken vermeld, die de schrijfster als achtergrondmateriaal voor het geromantiseerde leven van de zusjes Boleyn in de historische roman "De zusjes Boleyn" gebruikt heeft.


Philippa Gregory is Engelands meest succesvolle auteur van historische romans. De roman "The Other Boleyn Girl" is in Engeland in 2001 verschenen, en werd in 26 landen uitgebracht, waaronder Nederland ( 2008).


Het boek is verfilmd onder de naam"The other Boleyn girl" en de film ging in 2008 in Nederland in première. De zusjes Boleyn worden gespeeld door Scarlett Johansson en Nathalie Portman.


2008 De Boekerij Amsterdam Paperback 640 blz. ISBN 9789022548486

© Jeannette, augustus 2008

Reageren? Klik hier!