Anne Griffin

http://annegriffinwriter.com

 

Een lichte fluistering
Anne Griffin


Ook al wist Jeanie Masterson dat haar toekomst vast stond en dat ze de begrafenisonderneming van haar vader zou overnemen, als hij aankondigt dat hij met pensioen gaat, slaat haar de schrik om het hart. Plichtsbesef, het is een eigenschap die de meeste mensen als een deugd beschouwen, maar het voelt voor Jeanie alsof ze gevangen zit.
Wil ze dit wel? Kan ze het haar ouders aandoen om er ook maar over te twijfelen dat dit haar toekomst is?


In het familiebedrijf werkt ook haar tante Harry, die de taak op zich heeft genomen om de overlevenden klaar te maken zodat de achterblijvers nog een laatste groet kunnen brengen. Zij balsemt de lichamen en heeft het ook op zich genomen om Niall in te werken.
Niall, de jongen die ze al vanaf haar kleutertijd kent en wiens toekomst net als de hare uitgestippeld lijkt: hij zal trouwen met Jeanie.


Dat huwelijk leek niet altijd zo vanzelfsprekend. Er is een periode geweest dat Fionn Jeanie’s grote liefde was. Maar hij liet haar een voor haar toentertijd onmogelijke keuze maken: ofwel ze gingen samen naar Londen, waar zijn toekomst lag, of ze bleef in het dorp. Het plichtsbesef maakte een eind aan de relatie. Dàt, plus nog andere factoren: ze heeft een jongere autistische broer, die erg dol is op zijn zus. Mikey in de steek laten dat kon ze niet over haar hart verkrijgen!


En er is het bijzondere talent dat zij heeft, datgene waar dit boek om draait: Jeanie kan de doden horen. Als zij overleden zijn blijven ze nog een korte tijd in de huidige wereld voor ze echt overgaan, en in die tijd kunnen ze praten met haar vader en met Jeanie. Hoe kan ze besluiten om de doden - en met hen hun nabestaanden - in de steek te laten?!


Moest ze in de tijd dat ze nog met Fionn was de eerste leer deze moeilijke beslissing nemen, nu haar ouders met pensioen gaan, komt ze opnieuw voor de keuze te staan. Haar leven is er intussen niet eenvoudiger op geworden. Het huwelijk met Niall is niet alleen rozengeur en maneschijn.
En dan komt haar oude liefde weer op haar pad…


Dit is het bijzondere verhaal over een jonge vrouw die een keuze moet maken die haar verdere leven zal bepalen. Is zij in staat deze keuze te maken uit eigen overtuiging of laat ze zich door de omgeving leiden?
Dat zij de laatste woorden van een overledene kan horen, van mensen die misschien nog een boodschap hebben voor degenen die zij achterlaten, het is een bijzondere vondst. Er zijn vele complicaties als je die gave hebt!


‘Mijn vader had een stelregel: als de politie of iemand anders een beroep op ons deed om vermiste personen op te sporen, moesten we beleefd weigeren. Daar waren we niet voor. Met overledenen omgaan was al zwaar genoeg wanneer ze voor onze neus lagen, laat staan wanneer we langs de gracht of door het os moesten lopen in de hoop dat we hen zouden horen roepen. ‘


Anne Griffin heeft er een sterk verhaal van gemaakt, met dat vleugje – Ierse - magie dat het minder zwaar maakt, terwijl je helemaal meeleeft met Jeanie en haar aanspoort om de juiste keuze te maken., Want as lezer weet je het wel natuurlijk…


Anne Griffin (Dublin, 1969) studeerde geschiedenis. In 2013 verscheen haar eerste boek  ‘Als alles is gezegd.’


ISBN 9789402709452 | paperback | 352 pagina's | Uitgeverij Harper Collins |april 2022
Vertaald uit het Engels door Erica Disco

© Marjo, 3 mei 2022

Lees de reacties op het forum, klik HIER

 

Als alles is gezegd
Anne Griffin


De 84-jarige Maurice Hannigan zit aan de bar in het Rainsford House Hotel, in het graafschap Meath in Ierland. Het is vroeg in de avond, er is nog vrijwel niemand aanwezig. Terwijl hij zich in een lange monoloog richt tot zijn zoon Kevin, die ver weg in Amerika woont, bestelt hij vijf drankjes waar hij de hele avond over doet. Het is een beladen plaats, dit hotel.


‘Maar toch zit ik hier. Daar heb ik mijn redenen voor, jongen. Ik heb zo mijn redenen.’


De eigenaresse, Emily, spreekt hem aan. Ze denkt dat hij een speciale reden heeft om te komen en begint meteen te sputteren dat ze geen tijd heeft. Maurice stelt haar gerust, en zal later - nog steeds zijn zoon aansprekend - uitleggen waarom ze zo nerveus reageert op zijn aanwezigheid.
Hij zal nog veel meer uitleggen: deze avond zal hij vijf drankjes bestellen, om op vijf personen een toost uit te brengen. Vijf mensen die belangrijk waren of nog zijn voor hem.
In de loop van de avond ontdekt de lezer wat er speelt.
Maurice is alleen, zijn vrouw is al een paar jaar dood, zijn zoon woont ver weg.


Deze avond gedenkt hij zijn te jong overleden broer Tony; zijn snel na de geboorte overleden dochtertje Molly; Noreen, zijn bijzondere schoonzus; zoon Kevin en als laatste Sadie, zijn overleden vrouw. Die ochtend is Maurice naar zijn notaris geweest, die voor de oude man een bijzondere kamer heeft geregeld in het hotel. Emily weet echter niet wie de gast zal zijn.


Hij vertelt Kevin over zijn jeugd, in een tijd dat Ierland geregeerd werd door enkele rijke landeigenaren die hun pachters uitbuitten. Later veranderde dat, moesten deze rijke mensen hun land verkopen, voor meer mensen  dan Maurice een genoegdoening die vaak te laat kwam. De zoon van de heer van het landhuis, Thomas Dollard, vernederde en sloeg Maurice wanneer hij maar kon. Dat die later ontdekte dat de jongen zelf door zijn vader mishandeld werd, kon niet meer als excuus dienen. De familie Dollard had dan wel veel geld en grond, veel geluk was er voor hen ook niet weggelegd. Maar dat is slechts een bijkomstig verhaal.
Het gezin Hannigan leed een groot verlies, toen Tony, vijf jaar ouder dan Maurice en diens grote voorbeeld, overleed aan tbc. Hun moeder kwam dit nooit te boven.


Hoewel hij op zakelijk gebied succesvol was, lachte het geluk Maurice pas weer toe toen hij Sadie ontmoette. Het mocht niet lang duren. Hun eerstgeborene bleek niet levensvatbaar. Maar het meisje, Molly, zal altijd bij haar vader blijven, ze is als een geweten voor hem, Hij praat met haar, vraagt raad.


‘Ik moest machteloos toezien hoe het zilver zijn opmars maakte in haar haren.'
'Het leek wel of die maanden gevuld waren met dichtgaande deuren – met mij aan de andere kant, op de vlucht voor wat ik had gedaan.’


Dan wordt Kevin geboren, en nu - jaren later - weet Maurice dat hij zijn zoon te weinig aandacht heeft gegeven. Hij kon zich er niet meer echt toe zetten. Spijt komt na de zonde.
Het gemis van Sadie, nu twee jaar geleden, valt hem zwaar. Hij kan het niet aan, niet in zijn eentje. Voor haar is de laatste borrel, de eerdere borrels drinkt Maurice op de licht geestelijk gehandicapte zus van Sadie, die een belangrijke rol in zijn leven speelde. En op zoon Kevin natuurlijk, ver weg maar daarom niet minder geliefd.


Het is al vaker gebleken: Ierse schrijvers hebben een stilistisch talent. Ook Anne Griffin vertelt het verhaal van Maurice vol gevoel en mededogen en doet dat op een haast poëtische manier.


‘Aan de telefoon heeft niemand door dat ik honderd diepe rimpels heb, of een kunstgebit met een eigen willetje.’


‘Niemand, echt niemand weet wat verlies is, tot je iemand kwijtraakt van wie je houdt. Iemand voor wie je het soort diepe liefde koestert dat in je botten kruipt en zich vastzet onder je vingernagels, net zo moeilijk weg te krijgen als jarenlang aangekoekte aarde. Als zo iemand wegvalt… dan is het alsof je hart uit je lichaam wordt gerukt’


Als alles is gezegd is een psychologisch verhaal, met mooi uitgewerkte karakters. Vooral de oude man raakt je, een man die tot het besef komt dat spijt en wraak zinloos is: leef je leven als het zich voordoet, inhalen lukt immers niet.
Prachtige debuutroman, die ook nog een beeld geeft van Ierland door de jaren heen.


De Ierse Anne Griffin is afgestudeerd aan University College Dublin waar ze Creative Writing studeerde. Haar werk werd bekroond met de John McGahern Award for Literature.


ISBN 9789402702620 | Paperback | 288 pagina's | Uitgeverij Harper Collins | april 2019
Vertaald uit het Engels door Erica Disco

© Marjo, 3 juli 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER