Willy van Oost

http://www.willyvanoost.nl

 

De Witte Spiegel
Willy van Oost

Ik ben degene die je de schaduwkanten laat zien.
Ik breng je helderheid en zelfherkenning.

(De Witte Spiegel uit de Tzolkin)


Het bovenstaande is het hoofdmotto van dit bijzondere boek. In het verhaal worden de personages namelijk geconfronteerd met zichzelf. Zij krijgen door de ander - zoals hun partner, vriend, vriendin, familie - een spiegel voorgehouden die hen veel leert en verder brengt.

Het verhaal begint met de aankomst van de oud-studievrienden, inmiddels veertigers, in een vakantiehuis in de Ardennen. Zij zijn nu bijna allemaal collega's van elkaar. Daar is Luc die het weekend georganiseerd heeft. Hij is ex-leraar en nu eigenaar van hovenierscentrum met veel Brocante. Hij verwelkomt Magda (lerares Nederlands) en Tracy (lerares Engels) die als eerste arriveren, vervolgens komt Boy (leraar wiskunde) en als laatste komt Pip binnenstappen. Pip is de enige van het gezelschap die jonger is. Deze dertigjarige woont in Parijs en is kunstenares. Het gezelschap kent elkaar in feite al jaren maar kennen ze elkaar werkelijk?


Die vraag is de kern van het verhaal in dit boek.Vervolgens maken we in elk hoofdstuk kennis met twee mensen en lezen we hun gedachten of levensloop. Het begint met Pip en Luc die járen geleden, een relatie hadden. Pip is razend op haar beste vriendin Sita die haar bedonderd heeft met Luc. Denkt ze... maar het zit heel anders. Luc valt op mannen en Pip is verbijsterd, waarom heeft ze dat niet gemerkt?

Vervolgens ontmoeten we in het volgende hoofdstuk Lodewijk en Magda, hij bedonderde haar, maar deze keer is het wél waar. Magda is in shock maar weet ook hoe het komt, het komt door toen, heel lang geleden, toen dat vreselijke gebeurde.

Langzamerhand leren we het hele gezelschap en hun geheimen kennen. Het frappante is dat zij al die jaren die geheimen, die schaduwkanten die hun leven zo beïnvloeden, niet weten van elkaar. Er wordt wel eens wat gezegd, er wordt wel eens een opmerking gemaakt. Men vermoedt wel dingen maar uitgesproken worden ze niet.

We leren Boy kennen en zijn nieuwe vriendin Barbara, een huisarts, die haar zus Roos op jonge leeftijd verloren heeft. Erover spreken wil ze niet.
We lezen dat Tracy, die goed bevriend met Magda is, een dochter Lotte heeft, maar niemand mag weten wie de vader is, zelfs de vader zelf niet. Dat houdt ze strikt geheim. Maar nu is Tracy ongeneeslijk ziek. Nu is alles anders en de bal begint te rollen. Maar niet alleen bij Tracy.

Wat zo knap is aan dit verhaal is dat alles en iedereen, ook de partners en de ouders van de personages, in elkaars leven verweven raken. Alles haakt in elkaar. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. Elk personage heeft een functie. Het gebeuren bij de een heeft verstrekkende gevolgen bij de ander. We zien dat mensen hun ware zelf verbergen achter een houding of bijvoorbeeld een mooi uiterlijk. De een blijkt gruwelijk jaloers, anderen zijn innerlijk kapot gemaakt of nooit over die ene grote liefde heen gekomen en sindsdien eeuwig zoekende. We zien dat mensen geen rust in hun lijf en leven hebben. Spreken daarover doen ze echter niet, ze houden zich groot, maar achter hun façade schuilt een ander mens.


Toch... de bal is gaan rollen, alles komt langzamerhand naar boven. De vrienden worden opener naar elkaar toe, vertellen elkaar hun 'spook' waar ze mee worstelen, besluiten iets te doen om vooruit, om verder te komen. Maar bij één personage speelt er iets waarvan zij absoluut niet wil dat mensen dat ontdekken en ze gaat heel ver om dat te voorkomen en dan wordt de hele situatie nog behoorlijk op het spits gedreven en flink spannend.


Willy van Oost heeft voor elk hoofdstuk een submotto geplaatst van een dichter, schrijver, filosoof zanger en dergelijke, die ze letterlijk verwerkt in dat hoofdstuk. De schrijfster laat op overtuigende wijze zien dat mensen veelal in twee werelden leven. De uiterlijke en de innerlijke wereld en hoe enorm deze van elkaar kunnen verschillen. Een enkele keer past ze deze twee werelden letterlijk toe en lezen we in de schuingedrukte letters over de andere wereld die er ook is of kan zijn.


Een heel bijzonder, knap geschreven, intelligent debuut dat meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Een debuut dat vraagt om meer boeken van deze schrijfster.


ISBN 9789402224016 | Paperback | 189 pagina's | Uitgeverij Boekscout | 12 februari 2016

© Dettie, 20 juni 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER