Boekenarchief E-F

Ru S. Freeman

http://rufreeman.com

 

Een rebelse meid


Op de kaft staan allemaal mooi geborduurde schoenen en slippers.
Daar begint het verhaal mee ofwel hoe één weigering verstrekkende gevolgen kan hebben.


Shri Lanka
Latha is al vanaf haar vijfde jaar dienstmeid bij de Vinthanages. Ze heeft dezelfde leeftijd als de dochter des huizes Thara. De meisjes trekken altijd met elkaar op. Natuurlijk gaan ze niet naar dezelfde school. Thara gaat naar een school waar alleen de kinderen van rijken les krijgen. Latha moet naar een gewone school (De regering heeft verplicht gesteld dat bedienden ook les moeten krijgen) maar behaalt veel betere resulaten dan Thara. Latha is, in tegenstelling tot andere bedienden, erg schoon op zichzelf, haar kleding verzorgt ze goed, zij herstelt elk afdankertje dat ze krijgt. Haar grootste verlangen is een paar nieuwe sandalen. Als mevrouw Vinthanage haar daarvoor geld weigert te geven en bovendien meldt dat ze haar van school zal halen zodat ze 'eindelijk kan leren hoe ze moet koken en schoonmaken en een een fastoenlijke dienstmeid moet worden' knapt er iets in Latha. Ze neemt wraak door de jongen die bestemd is voor Thara te verleiden met alle gevolgen van dien. Ondanks dat mag ze voor de familie blijven werken. Door opmerkingen van de familie en later andere mensen beseft Latha dat ze altijd als dienstmeid, een mindere, gezien zal worden, wat ze ook doet, hoe intelligent ze ook is. Ze kan kiezen of ze dit gegeven zal accepteren, of niet.


Biso is een jonge getrouwde vrouw met drie kinderen, een jongen en twee meisjes. Haar man is verschrikkelijk, hij drink, hij slaat haar en is bovendien ontstellend jaloers. Ze besluit te vluchten naar het huis van haar moeders zus in de heuvels. 's Ochtends vroeg sluipt ze het huis uit en stapt op de trein.
Biso is een vrouw uit een hogere kaste, ze is welgemanierd, mooi en toentertijd uitgehuwelijkt door haar ouders.
We volgen haar op haar lange treinreis. De kinderen vinden het wel een avontuur en zijn blij weg te zijn bij hun vader. In de trein vinden vele ontmoetingen plaats die mooi beschreven worden. Enkele ontmoetingen blijken later heel belangrijk te zijn.


We volgen het leven van deze twee vrouwen. Beiden proberen ze hun waardigheid te behouden ondanks alle tegenslagen. De treinreis van Biso blijkt voor beide vrouwen allesbepalend. Er komt nog een derde vrouw in het verhaal voor die misschien wel de verbindende factor is. Veel meer moet ik er niet over vertellen, dan zou ik teveel weggeven van het verhaal.


In het boek lezen we in aparte hoofdstukken, om en om, hoe het de twee vrouwen vergaat. Soms was dat vervelend omdat je wilde weten hoe het verder ging met Latha of Biso, gelukkig zijn de hoofdstukken niet lang dus veel geduld hoefde je niet te hebben. Maar, door diezelfde korte hoofdstukken, versprong het verhaal af en toe te snel zodat je elke keer weer even om moest schakelen. Dat neemt niet weg dat het een aangenaam en soms aangrijpend boek was om te lezen. Het kasteverschil blijft voor mij onbegrijpelijk evenals de manier van behandelen van bedienden, maar ook de manier waarop blanke mensen met de bewoners Shri Lanka omgaan.

ISBN 9789049951054 | Paperback | 336 pagina's | Mistral | mei 2009
Vertaald door Ans van der Graaff

© Dettie, juli 2009

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Een rebelse meid
RU S. Freeman


Een meeslepende en ontroerende roman waarin je als lezer meegenomen wordt naar het kleurrijke Sri Lanka.


De roman kent twee verhaallijnen. De eerste verhaallijn gaat over het meisje Latha; zij is als 5 jarig meisje als bediende bij de familie Vithanages komen wonen. Zij groeit op als de vriendin van de even oude dochter van de familie, Thara, maar er wordt wel verschil gemaakt tussen de beide meisjes. Latha krijgt alleen de afdankertjes van de dochter en zij gaan naar verschillende scholen. Latha is degene die de hoogste cijfers haalt op school, maar zij krijgt geen kans om verder te leren. Mevrouw Vilhagrages vindt dat zij na 9 jaar onderwijs zich nu maar moet gaan voorbereiden op haar taak als bediende en moet leren koken en schoonmaken; zij moet een fatsoenlijke dienstmeid worden. Op een dag vraagt Latha aan mevrouw om geld van haar eigen bankrekening om voor het eerst van haar leven sandalen te kopen, maar mevrouw weigert dit, en Latha neemt zich voor zich te wreken. Zij verleidt het vriendje van Thara; die hierna door liefdesverdriet zakt voor haar schoolexamen. Het liefdesavontuur heeft blijvende gevolgen voor de beide meisjes. Thara kan niet meer met haar jeugdvriend trouwen en kiest voor een huwelijk met een jongen van lagere komaf. Zij vraagt Latha om haar bediende te worden. Latha beseft dat zij geen andere keuze heeft.


In de tweede verhaallijn besluit de jonge vrouw Biso om met haar 3 kinderen weg te lopen van haar gewelddadige man en naar het huis van haar moeders zuster in het binnenland te reizen. De vrouw en de kinderen stappen in de trein voor een lange treinreis. Ondanks de moeilijke situatie waarin Biso zelf verkeert, verleent zij hulp aan iemand die het nog moeilijker heeft dan zijzelf. In de trein ontmoet zij ook een vriendelijke man die haar zijn kaartje met telefoonnummer geeft voor geval van nood. De toevallige ontmoetingen zullen een grote rol gaan spelen in haar leven. Door omstandigheden bereiken Biso en haar kinderen nooit hun einddoel.


De twee verhaallijnen worden om en om verteld en je weet als lezer niet of, en zo ja hoe de twee verhaallijnen elkaar gaan kruisen.
Zowel Latha als Biso zijn krachtige, resolute vrouwen die niet bang zijn om op een gegeven moment een radicale beslissing te nemen die hun leven drastisch zal veranderen.
In deze roman speelt het sociale milieu waarin je geboren bent een allesoverheersende rol.
Maar daarnaast komt ook heel duidelijk naar voren dat toeval en erfelijke aanleg een beslissende rol spelen in de levens van Freemans personages.


De roman Een rebelse meid is een prettig leesbaar boek over een kleurrijke samenleving in een oosterse cultuur. Het boek geeft op een niet sentimentele wijze een kijk op de positie van vrouwen in de Sri Lankaanse maatschappij. De auteur is met deze roman erin geslaagd om een boeiend, meeslepend en ontroerend verhaal te vertellen; een verhaal dat als je het boek sluit niet meteen loslaat!

ISBN 9789049951054 Paperback | 336 pagina's | Mistral | mei 2009
Vertaald door Ans van der Graaff

Jeannette, juli 2009

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER