Numan Özer

Hatice
een Turks drama


Hatice is de gehoorzame 17-jarige dochter van de in Nederland wonende familie Erdogan; de streng gelovige vader Kadir wil zijn dochter nadat zij haar HAVO diploma behaald heeft, uithuwelijken in Turkije. Maar op een dag komt Hatice uit school niet thuis...
Het nieuws over het weglopen van Hatice is dé burenroddel in de Turkse wijk èn in het geboortedorp van haar vader. Kadir schaamt zich diep. Zijn woede reageert hij af op zijn vrouw; zij heeft gefaald en zijn eer ligt op straat. Hatices moeder wordt ernstig mishandeld en raakt in coma.


In het Turkse koffiehuis geven de mannen hun commentaar op de gebeurtenissen. De meesten sympathiseren met de vader, die immers voorzitter van de Islamitische Stichting Fundament is. Demir Alkan, een voormalige leraar van Hatice, neemt het voor het meisje op, net als 6 jaar geleden. Vader Kadir hield toen Hatice van school thuis omdat ze begon te menstrueren. Zij moest van hem bij haar moeder in huis blijven tot zij uitgehuwelijkt kon worden. Maar de leraar schakelde de leerplichtambtenaar in en de vader had zich te houden aan de Nederlandse wet.
Kadir: "Vrouwen hebben in dit land meer rechten dan mannen. Omdat de regering hier alle goed gelovige moslimmannen als vrouwenonderdrukkers beschouwt, terwijl wij niets anders wensen dan dat onze vrouwen en kinderen in reinheid leven. In dit land geven ze de vrouwen al bij voorbaat gelijk.
En waarom? Omdat ze onze vrouwen in eerste instantie op die van hen willen laten lijken ... Ze willen ons de islam ontnemen ten einde van alle Turken hier Nederlanders te maken."


De debuutroman van Özer is interessant omdat vanuit een islamitisch perspectief actuele onderwerpen zoals eergevoel en schaamte in de moslimgemeenschap aangeroerd worden, maar ook wordt de geschiedenis van de Turkse gastarbeiders in Nederland geschetst. Verwacht geen psychologisch uitgewerkte karakters of mooi prozaïsche taal in deze roman. Maar Hatice is een spannend geschreven drama in de Nederlandse moslimgemeenschap met personages die je bijblijven!


De schrijver Numan Özer ('46) is in Ankara geboren en was daar leerkracht in het onderwijs. Vanaf 1975 werkt hij in Nederland als taaltrainer. Hatice is zijn debuutroman. Om zijn schrijfplezier te vergroten heeft hij een aantal cursussen creatief schrijven gevolgd. Özer werkt aan een verhalenbundel en een nieuwe roman.


Trouw schreef over Harice: "Is goed geschreven en geeft een genuanceerd beeld van een door eerwraak verscheurde familie."


Uit de NRC: "Hoewel Hatice duidelijk een roman wil zijn, is het tegelijkertijd en misschien wel meer - een historische schets met een kritische blik en een missie."


Paperback | 143 Pagina's | Uitgeverij Bulaaq oktober 2007| ISBN10: 9054601450 | ISBN13: 9789054601456

© Jeannette, mei 2008

Reageren? Klik hier!