Non-fictie jeugd

Nathalie van Kordelaar

Ik en hoogbegaafdheid
Inzicht in jezelf

Het boek begint met een verhaal over de hoogbegaafde Jurre uit groep 8. De kinderen begrijpen Jurre niet goed en Jurre voelt zich erg buiten de groep staan. Maar dan komt er een competitie tussen alle groepen 8 van de scholen in de stad... Dit verandert het leven van Jurre!
In dit verhaal over Jurre komt al duidelijk naar voren dat hoogbegaafde kinderen mogelijk andere interesses hebben of een neiging hebben dingen die andere kinderen vertellen aan te vullen, wat overigens vaak niet gewaardeerd wordt. Ook kunnen hoogbegaafde kinderen zich erg vervelen in een klas.
Na dit verhaal volgen tien vragen die een kind die het boek leest kan beantwoorden om te kijken of hij of zij ook hoogbegaafd is. 


In hoofdstuk 1 wordt verteld wat hoogbegaafdheid is en er worden allemaal vragen gesteld die je in het boek kunt invullen, zoals een vragenlijst waarin het kind kan aangeven in hoeverre je wel eens iets 'nieuws' hebt bedacht. Ook kan het kind opdrachten maken die inzichtgevend zijn.
Verder wordt er verteld aan het kind dat hij/zij het met alleen maar veel kennis niet altijd redt in het leven.


'Je moet ook weten hoe je kennis moet verzamelen, hoe je moet samenwerken, wat je sterke en zwakke kanten zijn, hoe je bepaalde problemen moet aanpakken, enzovoort.
Er is aangetoond dat iedereen die ergens goed in is, hard moet trainen en oefenen om in dit onderdeel uit te blinken. je kunt dus misschien van nature goed rekenen, maar als je hierin niet verder traint en oefent, kan een ander kind (dat in aanleg misschien minder goed is dan jij, maar wel meer oefent) veel beter worden en in een rekenwedstrijd winnen van jou!'


Ook de omgeving van een hoogbegaafd kind is erg belangrijk. Daar worden ook allemaal vragen over gesteld die het kind in het boek kan beantwoorden. Ook wordt gevraagd welke interesses de kinderen hebben (Het is namelijk gebleken dat hoogbegaafde kinderen vaak veel interessegebieden hebben) en hoe ze aan hun informatie komen. Gevraagd wordt op welke manier ze het prettig vinden om informatie te verzamelen en te verwerken. Aan het eind van dit hoofdstuk staat een korte samenvatting en is er de mogelijkheid voor het kind om te noteren wat hij/zij belangrijk vond in het hoofdstuk.


Daarna volgen de andere hoofdstukken die hetzelfde opgebouwd zijn als hoofdstuk in. Deze hoofdstukken hebben de titels:  Hoe is het om hoogbegaafd te zijn,  Hoogbegaafdheid op school,  Perfectionisme,  Faalangst. Aansluitend volgt een Quiz en ervaringen van kinderen.  Al deze hoofdstukken zijn erg interessant en zitten vol werkopdrachten, tips, vragen enz.
Bij het hoofdstuk faalangst bijv. gaat het o.a. over het niet gewend zijn aan fouten maken. Alles gaat het kind aldoor erg makkelijk af en niet veel is een echte uitdaging. Deze kinderen moeten aangepaste leerstof krijgen, werk krijgen op hun leer- en denkniveau. Ze leren dan ook om iets niet direct te kunnen en misschien zelfs fouten maken. Ze moeten leren léren en ontdekken dat ze ook fouten mogen en kunnen maken.
Maar ook moeten volwassenen geen torenhoge verwachtingen uiten. Ze moeten tegen een kind dat steeds alles zo goed doet niet gaan zeggen 'Je zal wel weer een 10 halen.' of als een hoogbegaafd kind een vraag heeft niet zeggen 'Ik dacht dat jij zo slim was?' dat kan faalangst in de hand werken. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak ook niet tevreden met een 8 als cijfer, ze willen een 9 of 10. Ze zijn perfectionistisch, stellen hoge eisen aan zichzelf. In dit boek wordt ook daar uitgebreid op ingegaan.


Kortom, een erg interessant en leerzaam werkboek. Inzichtgevend voor zowel het kind als voor de ouders en leerkrachten. Het geeft een hoogbegaafd kind zicht op zijn/haar functioneren, op de eigen zwakke en sterke punten maar vooral zicht op hoe met hoogbegaafdheid om te gaan zodat er niet steeds het gevoel van 'anders zijn' is. Door de opdrachten en vragen die het kind kan invullen kunnen bijv. de ouders zien hoe alles op hun kind overkomt en kijken waar eventueel wat aan gedaan kan worden. Dit boek lijkt mij voor een hoogbegaafd kind een opluchting omdat genoemd en verteld wordt hoe de wereld voor een hoogbegaafd kind is en het laat zien dat een hoogbegaafd kind net zo normaal is als elk kind. Alleen leert en begrijpt een hoogbegaafd kind bepaalde leerstof makkelijker en is het vaak in andere dingen geïnteresseerd dan kinderen van zijn of haar leeftijd. Je kunt dit boek een echte eye-opener voor het kind en zijn omgeving noemen.


Ervaringen van Hidde (elf jaar) met Ik en hoogbegaafdheid

Ik vond het gebruik van het boek heel erg handig en het gaf me ook heel veel zelfvertrouwen want door de vragen en tips in het boek dacht ik meteen van: hé ik ben toch niet zo raar als ik dacht.
Door de tips en vragen kwam ik erachter dat ik niet zo heel anders ben, maar wel sneller denk, waardoor ik mij altijd anders voelde, maar dat dus eigenlijk niet was.


ISBN 978 90 8560 598 0 Paperback 72 pagina's Uitgeverij Niño november 2010
Leeftijd < 12 jaar

© Dettie, 3 januari 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Ik en faalangst


Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan zijn beiden orthopedagoog. In hun werk komen ze regelmatig in aanraking met kinderen die last hebben van faalangst.
Ze hebben nu dit boekje gemaakt om kinderen te leren daar mee om te gaan. Iedereen (ook volwassenen) heeft wel eens last van stress als je voor een groep mensen moet spreken, of een sollicitatiegesprek aan moet gaan. Voor die mensen is dit boekje vol tips heel handig.
Maar zoals gezegd is het vooral voor kinderen vanaf een jaar of acht, negen. Eigenlijk vanaf het moment dat ze niet meer met gewone nervositeit om kunnen gaan. Als de zenuwen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt hun leven verpesten.


Het boek is opgezet als een zelfhulpboekje, waar veel oefeningen in staan. Een kind kan opschrijven wat hij/zij voelt en denkt. Dat alleen al is goed natuurlijk, maar er wordt vooral ook op ingegaan wat een kind wel goed kan, wat zijn sterke kanten zijn. Een open deur is natuurlijk dat iedereen er wel eens last van heeft, maar toch is het goed dat ook daar weer nadruk op ligt. Het kind voelt zich heel alleen, maar is het niet.
De tips die gegeven worden ten aanzien van gedrag en houding (en het oefenen daar van) vond ik erg nuttig, ook voor mezelf...
Maar ik denk niet dat een kind dit in z'n eentje zou moeten doen. Dat is ook niet de bedoeling van de schrijfsters. Samen met een ouder of een leerkracht dit boekje doornemen en werken aan de oefeningen, dat is de manier om je faalangst in ieder geval hanteerbaar te maken, zo niet er van af te komen.


Niet alles zal ieder kind aanspreken, ook daar kan op ingespeeld worden. Het is een heel handig hulpmiddel voor degenen die kinderen willen helpen, en voor de kinderen zelf om ook later nog eens terug te bladeren en te zien wat ze eerder opgeschreven hebben.
Ik durf zelfs te stellen dat ieder kind hier veel aan zou hebben.


ISBN 978 90 8560 553 9 Paperback 63 pagina's | nino | januari 2009
Leeftijd < 12 jaar

© Marjo, mei 2009

Lees de reacties op het forum, klik HIER