Non-fictie

Mr. R.C. Winkelhorst

http://www.robotage.eu

 

Robot-is-me?
De robotisering van de samenleving in praktisch, juridisch en maatschappelijk perspectief
Mr. R.C. Winkelhorst


Flaptekst:

'Bloemen houden van mensen, haal ze in huis' groeide in de jaren zeventig uit tot een razend populaire verkoopslogan van de bloemensector. Voor de robots zag het leven er destijds veel minder florissant uit. Afgeschermd van de mens, deden de eerste Robo sapiens louter zwaar en geestdodend fabriekswerk.

Hierin kwam verandering toen eind jaren negentig een van hen de schaaklegende Kasparov versloeg en het robotbrein bestaansrecht werd toegedicht.
Inmiddels is de robotisering van de maatschappij in volle gang en valt deze ook de mens ten deel. Dit leidt niet alleen tot nieuwe mogelijkheden, maar werpt evenzoveel vragen en maatschappelijke uitdagingen op. Niet in de laatste plaats door een mondiaal gebrek aan adequate normen en een definitie van de robot.


Of robots op dezelfde wijze als bloemen, of misschien wel daadwerkelijk, van mensen zullen gaan houden is uiteraard nog maar de vraag. Sommigen vrezen dat de huidige invasie leidt tot de totale omverwerping van onze samenleving. Het in huis halen van het boek Robot-is-me? is gelukkig relatief veilig en brengt u dichter bij een antwoord.


In dit relatief dunne boekje wordt veel aan de orde gesteld, hetgeen voor mij de leesbaarheid niet ten goede komt. De geschiedenis van de robot is een soort opsomming van feiten geworden, die erg droog worden opgeschreven, waardoor de materie niet echt tot leven komt.
Later, als meer praktische toepassingen ter sprake komen wordt het wel leesbaarder, maar je moet je toch wel door de nodige vaktermen heen worstelen. Voorin staat een lijst van gebruikte afkortingen, maar een trefwoordenregister wordt node gemist.
De 494 voetnoten dragen wat mij betreft ook niet echt bij aan de leesbaarheid, hoewel het wel handig is dat ze in ieder geval onderaan de pagina staan en je dus niet steeds naar achteren hoeft te bladeren.
Het onderwerp is interessant genoeg, maar of dit boek nu geschikt is voor de geïnteresseerde leek betwijfel ik een beetje.


ISBN 978-94-6251-172 | NUR 820 | Paperback | 234 pagina’s | Uitgeverij Paris | juli 2018

© Renate, 6 september 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER