Boekenarchief H

Lisa Huang

Dromen van een ommuurde stad


De achterflap:
Een onvergetelijke en persoonlijke roman over dromen en verlangens die steeds opnieuw stuklopen op de harde realiteit van China in de eerste helft van de twintigste eeuw.


Jade Deugd, oudste dochter in een aristocratisch Chinees gezin, is geboren in het jaar 4588; 1890 volgens de westerse telling. Als haar vader op haar tiende overlijdt, verandert haar leven ingrijpend. Er is geen geld meer om de concubines te onderhouden, het gezin moet kleiner gaan wonen en Jade Deugds ingebonden voeten worden, naar haar vaders laatste wens, weer bevrijd uit hun windsels.


Met Chinese ingetogenheid vertelt Jade Deugd over haar leven na het ingrijpende verlies van haar bevoorrechte positie als kind. Ze kijkt terug op haar twee huwelijken, de dochters die ze heeft gekregen, de carriëre van haar broer bij de Guonmindang en haar werk als onderwijzeres. Maar ook op haar vriendschappen, de levenslange band met de feministische revolutionaire Xiang Jin Yu en de imponerende jonge boerenzoon die Mao Zedong heet.


Mijn mening:
Dit boek schetst het verhaal van een Chinees meisje wiens zorgeloze rijkelui's bestaan tijdens de eeuwwisseling verstoord word door het plotse overlijden van haar vader die haar samen met haar moeder, jongere zus en oudere broer met een berg schulden achterlaat. Deze situatie dwingt hen in een eenvoudig bestaan en daarom schakelt Jade Deugd op haar 18de een koppelaarster in om haar voorouderlijke reputatie te verzilveren door een gearrangeerd huwelijk aan te gaan met de enige zoon van de rijke familie Pan. Hierdoor hoopt zij nadien haar erfrecht als echgenote te kunnen verpanden om een aanstelling in het leger te kunnen kopen voor haar broer Liang Li Shi. De familie Pan is echter helemaal niet zo rijk als zij zich voordoet en het weinige geld dat de familie nog rest wordt door hun zoon in bordelen aan vrouwen, drank en opium verteerd. Als jonge echtgenote wordt haar bestaan herleid tot het dagelijks ondergaan van scheldpartijen van haar schoonouders en verkrachting door haar echtgenoot die haar daarenboven nog geregeld in zijn driftbuien trakteert op een degelijke afranseling.


Gelukkig heeft ze haar vriendin Xiang Jin Yu, een revolutionaire, die haar probeert voor haar idealen te winnen, een luisterend oor biedt voor haar zorgen en haar voorstelt een baan te nemen als onderwijzeres. In 1912 doet de kind-keizer Puyi troonsafstand en, bezeten door haar onbegrensde interesse voor politiek, stapt Jade Deugd naar alle politieke assemblees van de stad. Daar leert zij Meester Yang kennen die haar tijdens een onverhoedse regenbui meeneemt naar zijn huis. Gedreven door schrijnend geldgebrek wegens een door opium verteerde echgenoot, legt zij alle schroom naast zich neer en solliciteert voor een aanstelling als onderwijzeres in de middelbare meisjesschool. Het is eveneens in Yang's huis dat zij kennismaakt met zijn ondoorgrondelijke dochter Kai Hui die in het geheim het hof wordt gemaakt door een boerenzoon met de naam Mao Zedong.


Op 35-jarige leeftijd overlijdt haar aan opium verslaafde man en ontvlucht zij zijn ouderlijk huis omdat haar schoonouders haar op de avond van zijn begrafenis met paddestoelen proberen te vergiftigen. Terechtgekomen in een vrouwenhuis versterkt zij haar vriendschap met Jin Yu die ondertussen doordrenkt is van Marxisme, opkomt voor de rechten van de vrouw en haar wil meesleuren in haar idealistische maalstroom.


In 1927 komt Jade Deugd in contact met Wu Guai Er, een magistraat van de Guanmindong strekking, op wie ze verliefd wordt en waarmee ze, ondanks haar aanvankelijk verschillende politieke overtuiging, in het huwelijk treedt. Op het feest zitten zowel democraten als communisten aan dezelfde tafel te feesten terwijl ze in hun hoofden mekaar reeds naar het leven staan. Enkele maanden nadien breken dan ook de eerste onlusten uit en begint Mao, aangespoord door de Russen, aan zijn gewapende opstand die in de geschiedenisboeken zal geboekstaafd worden als de Najaarsoogst-opstand. Hij verliest echter het pleit, moet vluchten naar de Jingangbergen en een jaar later, in 1928 komt Chiang Kai Shek als president aan de macht, wordt Wu hoofdmagistraat en geraakt Jade Deugd zwanger.


Op de golven van een vrij zorgeloos bestaan dobbert haar leven verder tot aan de Japanse invasie in 1939. Zoals de hele wereld ondergaat zij de woelige oorlogsjaren en moet zij de gruwel van de oorlog en de moordzucht van de Japanners met eigen ogen aanschouwen. Zij ervaart de twee atoombommen die Amerika op Japan dropt dan ook 'als een zee van vuur die over mijn aartsvijanden klatert'.
Het door oorlog geteisterde land met een sterk uitgedund leger ligt echter te wachten om zonder veel moeite door de communisten veroverd te worden waardoor Jade Deugd uiteindelijk alles waarvoor ze geleefd heeft zal moeten achterlaten.


Lisa Huang biedt ons met dit meesterlijk neergeschreven levensverhaal een fraaie debuutroman waarvan elke pagina je uitnodigt om verder te lezen. Het is een boek dat alle emoties in je losweekt en je laat kennismaken met alle de zachte en scherpe kantjes van de mens, in welk werelddeel hij ook leeft.


De auteur:
Lisa Huang heeft een Chinese moeder en Amerikaanse vader en groeide op in de Verenigde Staten. Na haar studie woonde ze een tijdlang bij haar familie in China, waar ze getuige was van de rellen op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Tijdens haar verblijf werd Lisa Huang gegrepen door de Chinese cultuur van deze eeuw. Toen ze ontdekte dat haar eigen grootmoeder bevriend met Mao Zedong en een van de eerste feministes in China was, ontstond de idee voor dit boek dat gebaseerd is op het leven van deze intrigerende vrouw.
Oorspronkelijke titel: Dreams of a Walled City Vertaler: I. Toth


ISBN 9022991180 Ingenaaid, 494 pagina's Verschenen: augustus 2005 A.W. Bruna Uitgevers

© Christine

Reageren? Klik hier!