Boekenarchief T-U-V

Koen Verstraeten

Het Ibrahim-comité
Koen Verstraeten


Harry Witters, journalist in het klein, heeft zijn vader al in geen vijfentwintig jaar meer gezien, als hem gevraagd wordt naar Vancouver te komen. Hij was tien toen zijn vader hem en zijn moeder verliet 'omdat haar wortelpuree niet opkon tegen de cuisses de grenouilles en dat ze na jaren van steun en strijd ingeleverd werd voor een jonge slet'. Harry begreep pas veel later wat ze eigenlijk vertelde. Eigenlijk was zijn vader al nauwelijks thuis, hij miste hem niet. Frank Witters werd een vader die hij kende van de televisie. Zijn kop was regelmatig te zien op CNN, hij was een beroemd journalist.
Waarom gaat Harry eigenlijk in op het telefoontje van Sandra, de nieuwe vrouw?
Heeft zijn vader echt wel om hem gevraagd? Als Harry op bezoek gaat in het ziekenhuis herkent hij hem niet eens. Harry blijft waken en ziet allerlei mensen aan zijn vaders bed komen, waaronder twee mannen die van Oost Europese komaf lijken te zijn. Een van hen wijst Frank op een missaal dat naast het ziekbed ligt. In het boek zit een briefje: 'In de boekenkast van je vader staat een uitgave van ' Man trap' van Sinclar Lewis. Neem het mee.
Het is voor jou.'
De mannen verdwijnen zonder verdere uitleg, zijn vader sterft, en Harry gaat naar het huis van zijn vader.
In het betreffende boek zit de afscheidsbrief van zijn vader, waarin hij spijt betuigt en hem verwijst naar een kluis in Antwerpen. Ook wordt duidelijk dat Il Gruppo een vereniging van vrienden is.  Harry ontmoet bij zijn vaders huis de buurman, de Roemeen Calson, die van alles vertelt over de Inlichtingendienst van het Vaticaan, de grootste geheime dienst ter wereld. Het voornaamste doel was het communisme ten val brengen. Calson beweert behalve de tipgever, ook een vriend te zijn van Harry's vader.
Dat spreekt Sandra later tegen. ' jouw vader kon de man niet luchten'. En Calson zou een overtuigd communist zijn, een Roemeense spion.
Op de begrafenis wordt Harry benaderd door een monseigneur: Bonfatto nodigt hem uit voor een gesprek. Hij hoort in hetzelfde kamp als Calson en diens dochter Dora.
Dit zijn de spelers, die al of niet zijn wie ze zeggen te zijn. Het spel gaat om het Ibrahim-comité. Dat is een verzameling vertegenwoordigers van allerlei kerkgemeenschappen, in oorsprong katholiek, maar in de loop van de eeuwen afgescheiden in eigen genootschappen. Ze zijn bijeen gekomen in Siegburg om samen te overleggen. Het doel is terug te komen tot een enkel sterk geloof, om als zodanig tegenwicht te kunnen bieden aan de oprukkende Islam. Maar natuurlijk lopen de meningen sterk uiteen. Wie voor het streven van het comité is, kiest er immers ook voor om een deel van de eigen religie te verzaken. En omdat religie sterk vermengd is met politiek, zijn ook de politieke belangen groot.
Harry Witters raakt verstrikt tussen al deze mensen met hun verschillende ideeën en hun eigen middelen om hun doel te bereiken. Sommigen draaien hun hand niet om voor een moord hier of daar.
Zal Harry hier heelhuids uitkomen, dat lijkt de eerste vraag. Maar veel interessanter is natuurlijk de visie die Koen Verstraete in zijn debuutboek verwerkt.


Op de omslag staat dat dit boek een spionage-'roman' is. Dat zal wel inhouden dat de lezer niet moet verwachten dat het spannend wordt. Dat wordt het dus ook niet. Het is een boek waar je de tijd voor moet nemen, omdat de verwikkelingen niet altijd even eenvoudig zijn.
Maar spionage is natuurlijk ook geen heldere zaak.


ISBN 978 90 8924 092 7 Paperback 277 pagina's | Uitgeverij Houtekiet | februari 2010

© Marjo, juni 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER