Boekenarchief H

Khaled Hosseini

http://www.khaledhosseini.com

 

En uit de bergen kwam de echo
Khaled Hosseini


Dit nieuwe boek van Khaled Hosseini is heel anders opgebouwd dan De vliegeraar, maar het boek heeft deels wel hetzelfde thema, ook in dit boek raken twee mensen elkaar kwijt, met alle gevolgen van dien.

In De vliegeraar draait het verhaal om twee jongens die samen opgroeien. De een, Amir, is de zoon van een gerespecteerd zakenman, de ander, Hassan, de zoon van de bediende van Amirs vader. Hassan is zeer trouw in zijn vriendschap en zal alles voor Amir doen, hij helpt hem steeds uit de brand. Maar die ene keer dat Amir wat voor Hassan had kunnen doen laat hij het afweten. Hassan vergeeft hem en dat is precies wat Amir helemáál niet kan verdragen. Hij haalt nog een akelige truc uit waardoor Hassan en Amir uit zijn leven verdwijnen. Het schuldgevoel zal Amir echter levenslang achtervolgen.
In En uit de bergen kwam de echo draait het ook om twee kinderen Abdullah en Pari, broer en zus die zeven jaar verschillen in leeftijd. Ze zijn stapelgek op elkaar, halen bijna gelijktijdig adem. Hun band is enorm hecht, waar de een gaat is de ander ook. Maar dan volgt de zwarte dag dat Pari verkocht wordt aan de rijke oude meneer en de piepjonge mevrouw Wahdati, die een zeer ongelukkig huwelijk hebben.
Abdullah is ontroostbaar en zal levenslang blijven verlangen naar zijn zus. Het blijft gedurende zijn leven een onopgevulde plek, een gat, in zijn hart.


Allerlei mensen die zijdelings of rechtstreeks met Pari en Abdullah te maken hebben of hadden vertellen het verhaal rond deze twee kinderen.
De bediende Nabi, oom van de kinderen, die de koop van Pari bewerkstelligd heeft, vertelt in een lange brief hoe hij tot deze daad kwam. De ontvanger van de brief speelt ook weer een grote rol in de zoektocht naar Pari. Want inmiddels is mevrouw Wahdati weggegaan bij haar man, Pari met zich meenemend. Oom Nabi weet waarheen ze vertrokken zijn maar weet verder geen enkel adres.
Wat volgt zijn ontmoetingen, bekentenissen, mijmeringen, herinneringen van diverse mensen van verschillende komaf. Zowel de bekende dichteres als de Afghaanse vluchteling, zowel de Amerikaanse arts die als vrijwilliger gaat werken in Afghanistan als de vrouw die de weeskinderen opvangt na bombardementen, zowel de trouwe bediende als de zoon van de rijke rücksichtslose commandant. Allen vertellen hún verhaal.


Het is alsof je kennismaakt met bewoners van bijvoorbeeld een flat. Iedereen kent elkaar, al is het alleen maar van gezicht, en de een is gastvrij en hartelijk, kent een flink aantal bewoners en gaat veel met ze om. De ander is erg op zichzelf en leidt zijn eigen leven, hij of zij  kent zijn naaste buren wel maar meer is het ook niet. De een heeft een stel kinderen en de ander woont alleen. De een is achttien de ander is tachtig.
Toch zijn al deze bewoners min of meer met elkaar verbonden en al dit soort mensen treffen we in dit boek ook aan. Zij allen leiden ons tot de uiteindelijke uitkomst van de vraag of Abdullah zijn geliefde zus ooit nog terug zal zien.


Frappant bij het lezen van de biografie van Khaled Hosseini is dat je in dit boek en ook in De vliegeraar delen uit zijn eigen leven herkent.
Khaled Hosseini, geboren in Kabul Afghanistan, vertrok als vijfjarig kind met zijn ouders naar Iran om drie jaar later weer terug te keren in Kabul.
Drie jaar later ging het gezin in Parijs wonen. Na de bloedige staatsgreep die in 1978 plaatsvond in Afghanistan, waarbij de communisten aan de macht kwamen, wilde vader Hosseini niet meer terug naar Kabul en vroeg politiek asiel aan in de Verenigde Staten. In 1980, Khaled was toen vijftien jaar oud, vestigde het gezin zich in Californië. Khaled Hosseini studeerde biologie en geneeskunde en voltooide zijn opleiding tot internist in een non-profit ziekenhuis in Californië.

Parijs, Kabul, Californië, de toestand in Afghanistan, het (vrijwillige) werk als arts, het leven in de stad en op het platteland, het harteloze regime en de hartelijke bewoners.  Khaled Hosseini is bekend met zowel de stedelijke als de landelijker gebieden, hij is in de plaatsen en landen geweest die hij ook in zijn boeken noemt en kent het allemaal goed, evenals het besef dat mensen veel gezichten kunnen hebben. Hij weet mooi gebruik van zijn internationale leven te maken in zijn werken.
Door de verschillende vertellers is dit boek is soms lastiger lezen dan De vliegeraar omdat je nu bij elk hoofdstuk eerst even moet ontdekken wie aan het woord is, maar als geheel is het opnieuw een juweeltje van een boek.


ISBN 9789023476603 Paperback 416 pagina's Uitgeverij De Bezige Bij mei 2013
Vertaald door W. Hansen

© Dettie, 8 oktober 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De vliegeraar van Kabul


In Kabul, Afghanistan, woont Amir met zijn vader. Zijn moeder is in het kraambed gestorven. Amir hoort tot de gegoede klasse, de Pashtun, zijn vader is een succesvol handelaar, en staat in groot aanzien. Ze hebben bedienden: Ali en Hassan, die tot de Hazara's behoren, een onderklasse. Hassans moeder is weggegaan toen Hassan nog maar een baby was. De jongens Amir en Hassan groeien samen op, zijn vrienden voor zover een soennietische Pashtun bevriend kan zijn met een sji'ietische Hazara. Hassan is de slaafse vriend.
Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul(een Afghaanse traditie) is Amir de vliegeraar, degene die het touw van de vlieger in handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. 'Voor jou doe ik alles!' roept Hassan hem toe voordat hij wegrent om de vallende vlieger uit de lucht op te vangen.


Het begin speelt eind jaren zestig, met de eerste verschijnselen van etnische gewelddadigheid. Als Hassan in een hinderlaag gelokt wordt en jongens hem mishandelen, staat Amir daar en kijkt ernaar. Hij helpt niet. Deze lafheid achtervolgt hem de rest van zijn leven. Temeer omdat hij de lafheid veroorzaakt werd door jaloersheid. Zijn vader scheen altijd meer aandacht te hebben voor de Hazara dan voor Amir, zijn eigen zoon. En Amir maakt alles nog erger: hij beschuldigt Hassan valselijk van diefstal, waarop Ali en Hassan weggaan uit Kabul.


Na de Russische inval, begin jaren 80, vluchten Amir en zijn vader naar de Verenigde Staten. Arnir bouwt er een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in Hassan te vergeten. De ontdekking van een schokkend familiegeheim voert hem uiteindelijk terug naar Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet.


Een indrukwekkend boek, over de etnische strijd in Afghanistan; over liefde en oorlog; over jaloezie en verraad. Een prachtige mengeling van een goed verhaal tegen het verhaal over een andere cultuur die vernietigd wordt door fanatici.


Uitgever De Bezige Bij, ISBN 9023416619 Verschijningsdatum 10/2004 Bindwijze Paperback Aantal pagina's 351 blz.

© Marjo, februari 2005

Reageren, klik hier!

 
Duizend schitterende zonnen


Het verhaal van twee Afghaanse vrouwen tegen de achtergrond van woelige tijden in Afghanistan.
Mariam is de bastaarddochter van een welgestelde bioscoopeigenaar. Zij woont met haar verstoten moeder in een hutje ver van de stad waar haar vader met zijn drie wettige vrouwen en kinderen een luxe leven leidt. Een keer in de week komt hij Mariam opzoeken, waar ze zich altijd erg op verheugt. Maar haar moeder kan hem alleen maar afkatten, zegt dat hij er niets van meent.
De dag waarop Mariam in ziet dat haar moeder gelijk had betekent meteen het einde van haar jeugd: ze wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere man in Kabul. Helaas kan ze niet voldoen aan zijn wens: ze krijgt geen kinderen.
Haar echtgenoot, Rasheed, ziet zijn kans schoon als een buurmeisje, Laila, van de ene dag op de andere wees is: zij is jong, daar houdt hij wel van, en kan hem vast een zoon schenken. Zo wordt Laila, veertien jaar oud, en zwanger van haar eerder gevluchte vriend, de tweede vrouw van Rasheed, die hen tiranniseert. Ze moeten een burkha dragen, en zijn handen zitten vrij los als er iets niet naar zijn zin is. De vrouwen die elkaar aanvankelijk negeerden, raken langzaam bevriend, vooral als Laila's baby geboeren is. Als de politieke toestand meer en meer verergert, Rasheed zonder werk komt te zitten en nog gewelddadiger wordt, proberen de vrouwen te vluchten.


Hosseini is een rasverteller. Vanaf de eerste pagina tot de laatste zit je geboeid te lezen. Hij gebruikt geen fraaie zinnen, er is geen dubbele laag, maar de geschiedenis van de twee vrouwen sleept je mee. Omdat die onlosmakelijk verbonden is met de politieke toestand in Afghanistan, is het ook een interessante geschiedenis.


Lezen over de geboden van de Taliban is schokkend, hoe is het mogelijk dat zoiets kan? Wat zijn dat voor mensen? Wat is de rol van de Koran? Het is jammer dat je geen inzicht krijgt in het hoe en waarom. Hoe is het mogelijk dat een land zo in de vernieling raakt? Zou zoiets hier in het Westen ook kunnen gebeuren dan? Ik zou willen weten hoe dat zit...


ISBN 9789023426066 Paperback | 397 Pagina's | De Bezige Bij 

© Marjo, januari 2008

Reageren? Klik hier!