Boekenarchief E-F

Karen Joy Fowler

https://www.karenjoyfowler.com

 
Booth
Karen Joy Fowler

Dit boek vertelt het verhaal over de familie Booth. De vader is de excentrieke theateracteur Junius Booth, die met z’n vrouw naar Amerika vertrekt, waar hij een boerenhoeve ten noorden van Baltimore betrekt. Hier worden 10 kinderen geboren, waarvan er 6 overleven. Een van hen is John Wilkes Booth, de jongste zoon, die de geschiedenis in is gegaan  als de moordenaar van president Abraham Lincoln.

Het verhaal van de familie wordt door 3 personen verteld: de oudste dochter Rosalie, over wie eigenlijk vrij weinig bekend is en wier karakter dus grotendeels door de auteur is bedacht; de acteur Edwin, de zoon die in de voetsporen van z’n vader is getreden; en de schrijfster Asia. Over de laatste 2 was meer materiaal beschikbaar, in de vorm van brieven en de boeken van Asia.

Daarnaast zijn er ook stukken in het boek, die over het leven van Abraham Lincoln gaan. We maken kennis met hem als hij in 1838 z’n eerste grote rede houdt, naar aanleiding van twee gruwelijke moorden. De eerste is op de zwarte Francis McIntosh, die in St. Louis was gelyncht. De jury in deze zaak heeft van de rechter de opdracht gekregen, niet de menigte als schuldige aan te wijzen, maar de abolitionisten (de mensen die tegen de slavernij vochten) die de boel hadden opgehitst.
De naam van dominee en krantenredacteur Elijah Lovejoy wordt genoemd en hij vlucht naar Alton in Illinois, waar hij alsnog wordt gelyncht.

Dit is de tweede moord en bij de rechtszaak wordt de jury voorgezeten door iemand die zelf aan de lunchpartij heeft deelgenomen. De moorden maken op Lincoln grote indruk en in zijn rede noemt hij twee mogelijke bedreigingen voor de republiek. Ten eerste de wetteloosheid van de meute en ten tweede de eerzuchtige dictator die vroeg of laat onherroepelijk aan zal treden. Het gevaarlijkst wordt het als de meute en de dictator zich verenigen.

Na de inleiding, waar dit verhaal over Abraham Lincoln een deel van is, komen we bij ‘Boek een’. Het grootste deel van het verhaal speelt zich af in de tijd voor de moord op Abraham Lincoln. We zien hoe het gezin zich ontwikkelt en er komt op een gegeven moment nog een geheim aan het licht. De vader Junius Booth heeft een drankprobleem en op een gegeven moment wordt Edwin met hem meegestuurd, om het drankgebruik van vader binnen de perken te houden. Edwin treed later niet alleen als acteur, maar ook qua drankgebruik in de voetsporen van z’n vader, terwijl hij er ook meerdere seksuele relaties op na houdt.

We zien verder hoe John Wilkes Booth zich ontwikkelt tot een aanhanger van de Zuidelijke Staten in de burgeroorlog en een voorstander van de slavernij. In het zesde deel komt eindelijk de moord op Abraham Lincoln ter sprake, iets waar John geen spijt van zegt te hebben, omdat hij de moord als noodzakelijk beschouwd. Het deel gaat eigenlijk vooral over de weerslag die de moord heeft op de andere leden van de familie Booth.

Het is een zeer boeiend boek, waaruit de lezer ook het nodige leert over het politieke landschap in die tijd. Niet alleen zijn er de Democraten en de Republikeinen, waarbij de laatste partij op dat moment progressiever is dan de Democraten, de Republikeinen zijn namelijk tegen de slavernij en de Democraten niet. Daarnaast hebben we ook nog de Whigs en de Know Nothing. De laatste had eigenlijk de naam Native American Party en was tegen immigratie vooral van katholieken uit Ierland en Duitsland.

Het boek geeft een aardig inkijkje betreffende de opvattingen aangaande slavernij in die tijd. Zo zijn er mensen van mening dat slavernij niet deugt, maar dat blank en zwart niet naast elkaar kunnen leven. De zwarten zouden maar naar Liberia moeten gaan een oplossing die ook Abraham Lincoln op dat moment ziet als het antwoord op het slavernijprobleem.

Dit is in 1860, het jaar waarin kolonel Curtis Jacob, lid van het huis van afgevaardigden, in een toespraak laat weten dat de zwarten gelukkiger zouden zijn als ze weer in slavernij konden leven, want de vrijgemaakte slaven hebben ook geen burgerrechten. Ze mogen niet stemmen, geen vuurwapen dragen, niet getuigen voor de rechtbank, geen hond bezitten, geen kerk met een zwarte predikant bezoeken, geen alcohol kopen, geen maïs verkopen en geen openbare of besloten bijeenkomsten houden. Ze zijn volgens hem dus alleen in naam vrij. Overigens is ook Abraham Lincoln wel van mening dat het blanke ras superieur is aan het zwarte en dat zwarten toch in ieder geval geen wapen zouden mogen bezitten.

De grote hoeveelheid namen in het boek, maakt het niet altijd even gemakkelijk te volgen, maar het is zeer de moeite waard. Het voert de lezer mee naar het verleden van de VS, dat bepaald niet vredig was. Het boek zorgde er ook voor dat ik meer wil weten over de Amerikaanse geschiedenis.

ISBN 978 90 468 2982 0 | Paperback | 395 pagina’s | Nieuw Amsterdam | september 2022
vertaald door Lucie van Rooijen en Inger Limburg

© Renate 30 oktober 2022

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER