Boekenarchief H

Justin Hill

 

Het theehuis van drank en dromen


De achterflap:
Als in het uitgebluste Chinese plattelands-stadje Shaoyang het collectieve staatsbedrijf Raket Fabriek Nummer Twee gesloten wordt, dwingt dat de hele gemeenschap de realiteit van het post-communistische China onder de ogen te zien. Partijsecretaris Li kan de sluiting van de fabriek niet aan en pleegt zelfmoord, maar pas nadat hij spandoeken uit zijn ramen heeft gehangen met kreten als : 'Onze leiders zijn dronken van macht'. Zijn buurtgenoten moeten de gevolgen van de moderne tijden zonder hem ondergaan.


We ontmoeten Oude Zhu, de onwrikbare communistische stichter van de fabriek, die nu zijn dagen slijt met het verzorgen van zijn moestuin en diens zoon Da Shan, een ondernemer naar westers model. Zijn terugkeer naar de stad brengt pijnlijke herinneringen mee aan de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede en aan een grote liefde die verloren ging. En dan is er nog Madame Fang, die haar tijd doorbrengt met het zingen van opera-liederen en het aan de man brengen van haar tienerdochter Perzik.


Alle personages in deze subtiele, grappige en ontroerende roman moeten in het reine zien te komen met een China dat radicaal is veranderd sinds 1949, met het tanende collectivisme en het nog onwennige individualisme, het schemergebied tussen de herinnering aan oude doctrines en het opnieuw ontdekte streven naar persoonlijke rijkdom en geluk.


Mijn mening :
Tegen een achtergrond van het grauwe, grijze, harde bestaan in een Chinees provincie-stadje probeert de schrijver een beeld te schetsen van een innige liefdesband tussen de jeugdige docenten Da Shan en Liu Bei. Hun sociaal engagement en hun honger naar een beter leven brengt hen ertoe in 1989 een betoging te organiseren in Shaoyang om te symphatiseren met de studentenbetoging op het Plein van de Hemelse Vrede. Het bloedige neerslaan van wat als een contra-revolutionaire daad werd bestempeld, leidt eveneens tot de vervolging en opsluiting van Da Shan en Liu Bei en roept een vloek van schande en oneer af over hun families.


Gescheiden door het noodlot raken ze mekaars spoor bijster en wanneer ze geïndoctrineerd en 'herschoold' de gevangenis verlaten, trachten ze mijlenver van mekaar verwijderd de draad van hun leven terug op te nemen. Da Shan kent geluk en schopt het tot directeur van een fabriek maar zijn huwelijk, dat hem een dochter schenkt, is liefdeloos en zakelijk. Liu Bei, die zwanger was van Da Shan op het ogenblik van haar arrestatie, vergaat het minder goed. Zij is genoodzaakt om voor hoer te spelen in een plaatselijk bordeel van Shaoyang om in het levensonderhoud van Kleine Draak te voorzien.


Wanneer Da Shan rijk maar gescheiden van zijn vrouw en verweesd van zijn dochter terugkeert naar zijn geboorteplaats om voor zijn oude ouders te zorgen, veroorzaakt dit een tsunami in de anders dagelijks terugkerende gebeurtenissen van het stadje. Het nieuws verspreidt zich razendsnel en komt ook Liu Bei ter ore. Da Shan, gedreven door zijn vurige liefde en Liu Bei die Kleine Draak zijn vader wil tonen, proberen met mekaar in contact te komen maar hun ouders, vastgeroest in oude tradities, vroegere vrienden, belust op wraak, en buren, geïnteresseerd in zijn rijkdom, dwarsbomen hun pogingen.


Justin Hill portretteert zijn verhaal met lyrische beschrijvingen die echter de harde werkelijkheid niet uit de weg gaan. De oudere generaties zijn nog steeds doordrongen van Maoïsme en geïndoctrineerd door de communistische revolutie. Meewarig denken zij terug aan de vroegere dynastiën.
De jonge generatie wil verandering en droomt stiekem van een China dat meevaart op de woelige zee van modernisering en persoonlijk initiatief. Collectivisme versus individualisme.


Het lezen van dit boek deed een hedendaags geregisseerde film over een onmogelijke liefde afrollen op mijn netvliezen en lichtte een tipje op van de sluier van hoe het er eigenlijk in het alledaagse leven van een doodgewone Chinees aan toe gaat, namelijk overleven onder het juk van een totalitair regime waarin corruptie, leugens en favoritisme hoogtij vieren. Tevens schetst Hill, die blijkbaar over een immense ervaring over het dagelijkse Chinese leven beschikt, de impact die de huidige politieke en economische veranderingen op het leven van deze mensen heeft.


De auteur:
Justin Hill (1971) schreef eerder A Bend in the Yellow River, een verslag van zijn tweejarig verblijf in de tad Yungcheng in China. Daarnaast verschenen van zijn hand artikelen over China in de Guardian Weekly en de China Review.


ISBN 9789023470755 Paperback 414 pagina's | De Bezige Bij | februari 2002
Vertaald door Ronald Jonkers

© Christine