Boekenarchief K-L

Judy Lohman

Project Eva
Judy Lohman


Judy Lohman bestaat niet: de naam staat voor het schrijversechtpaar Diety Oppedijk en Junte Lohman. Zij hebben jaren gewerkt als respectievelijk organisatieadviseur in het bedrijfsleven en directeur/manager, en besloten een deel van hun eigen ervaringen op papier te gaan zetten. Dit boek is het resultaat. Voor het verhaal begint staat er:


'Het verhaal neemt de lezer mee in het inferno waarin een onschuldige vrouw terechtkomt, als macht in verkeerde handen valt en wordt misbruikt voor persoonlijke motieven.
'


Die vrouw is Eva, succesvol in haar rol van manager van het energiebedrijf Synlec. Als kroon op haar werk wint ze de prijs voor De manager van het jaar.
Alles lijkt dus op rolletjes te lopen, maar iets werpt een schaduw: onlangs is er een nieuwe wethouder van Economische zaken aangesteld, die ook de voorzitter is van het bestuur van Synlec. De eerste ontmoeting is niet zo best verlopen. Eva had het idee dat de vrouw, Dusa, haar niet mocht. Maar ze kan geen enkele reden bedenken waarom dat zo zou zijn. Ze kennen elkaar niet; het bedrijf is tiptop in orde, Eva is zich van geen kwaad bewust. Maar de vrouw is onmiskenbaar vijandig, en in welke mate zal Eva helaas maar al te snel ondervinden. Dusa blijkt achter haar rug laatdunkend over haar te spreken, ze verandert allerlei regels waardoor Eva nauwelijks meer de manager kan zijn zoals ze altijd was, en verdraait alles ten nadele van Eva.


Als Eva bijvoorbeeld een afspraak heeft om half negen, en Dusa laat haar een uur wachten, vertelt ze tegen anderen dat Eva een uur te laat was. Zulke kleine dingen worden langzaam aan groot, en Eva heeft geen verweer. Ze besluit een advocaat te nemen, om de strijd aan te gaan. Want dat is nodig. Dusa weet haar spelletje zo te spelen dat iedereen, bijna iedereen tegen Eva is. Eigen gewin blijkt belangrijker dan loyaal zijn.


'Onder druk wordt zelfs graniet vloeibaar. De historie bewijst het, daar hoef ik jou niets over uit te leggen. Ook jij weet dat de zogenaamde beschaving bij de mens maar een dun laagje is. Het is vervelend om je te moeten waarschuwen, maar verwacht niets van je medemens.'


Eva zakt steeds dieper in de put, ze verliest haar baan, haar prijs, haar eigendunk en zelfs haar man dreigt met opstappen. De lezer weet dan al dat achter Dusa een man staat, die uit is op de baan van Eva: Hellerman is nog meedogenlozer dan Dusa. Dat zal de wethouder al gauw aan der lijve ondervinden: als ze haar tirannieke minnaar eenmaal de stoel van Eva heeft gegeven, is ook haar rol uitgespeeld.


'Hellerman antwoordt niet maar drukt haar weg. Delete. Kon hij zijn vriendin maar helemaal 'deleten'. Het is prima dat hij door haar op deze post is gekomen, maar nu moet ze zich koest houden. Ze heeft geen idee wie hij werkelijk is. Hem van de opdracht halen? Net nu hij bijna bij zijn doel is?'


Hellerman is de duivel in schaapskleren. Hij heeft voor meer medewerkers een verrassing in petto. Daardoor wordt er ook de politie in betrokken. Op dit punt verwordt de kantoorroman tot een thrillerachtig verhaal. Er blijkt meer achter te zitten dan alleen macht en geld.
Het is een verhaal over machtsmisbruik, over haat en nijd op de werkvloer, waarbij een passende terminologie gehanteerd wordt. Daardoor lijkt het een taai verhaal. Gelukkig is de stijl niet droog en saai, leest het makkelijk
genoeg door. Ook is de strijd tussen twee vrouwen, de sympathieke Eva aan de ene kant, en de slonzige narrige Dusa aan de andere kant, interessant genoeg om geboeid te blijven. De lezer wordt gesterkt in het idee een psychologisch verhaal over twee vrouwen met verschillende achtergronden onder handen te hebben, doordat op een gegeven moment de achtergronden van de vrouwen meer uit de doeken wordt gedaan.
De schrijvers hebben evenwel iets heel anders voor ogen. Als dat eenmaal tot je doordringt, zit je al zo in het verhaal dat je ondanks die ommekeer wil lezen hoe het verder gaat, maar het heeft wel een bevreemdend effect. Op de omslag staat dat het een roman is. Tot op de helft is dat zo, maar daarna is het toch echt een thriller die helaas een beetje afgeraffeld wordt. Het was misschien beter geweest een duidelijke keuze te maken voor een van de twee pijlers waar het boek nu op rust. Dan heeft het laatste hoofdstuk nog een moralistisch lesje in petto en grijpt terug op het autobiografische tintje. Ook jammer, want het geeft een nasmaak dat het boek niet verdient.


ISBN 9789063055561 Paperback 350 pagina's | Archipel, Uitgeverij | november 2009

© Marjo, maart 2010

Lees de reacties op het forum, klik HIER