jeugd 15+

Joelle Charbonneau

http://joellecharbonneau.com/

 

height="167"Nodig
Joelle Charbonneau

Wat heb jij nodig? Dat is de vraag die het allernieuwste sociale medium aan haar leden stelt. NODIG is een exclusieve site. Alleen scholieren uit het plaatsje Nottawa kunnen lid worden. Veel jongeren weten precies wat ze nodig hebben. De populaire Jack kan wel een nieuwe iPhone gebruiken. NODIG willigt zijn verzoek in. Als tegenprestatie moet Jack vijf vrienden uitnodigen ook lid te worden. Dat is alles. Een kleine moeite voor een prachtige, nieuwe smartphone.

Leden van NODIG mogen niet over het netwerk of over hun beloningen praten maar flapuit Jack lapt dat aan zijn laars. Hij vertelt honderduit over zijn nieuwe aanwinst. Jack is een sloddervos en wanneer hij zijn computer onbeheerd achterlaat, stuurt zijn jongere broer Nate zichzelf een uitnodiging toe. Nate vraagt om een 10 voor zijn eindtoets natuurkunde. Zal NODIG aan zijn verzoek kunnen voldoen?  Op zijn beurt nodigt Nate onder andere zijn beste vriendin Kaylee uit.

Kaylee weet wel wat ze nodig heeft. Het is geen iPhone of een nieuwe computer. Hebben jongeren in Nottawa die spullen trouwens echt nodig? Wat Kaylee nodig heeft, is niets eens iets voor haarzelf. Toch kan ze aan niks anders meer denken. Het is een nieuwe nier voor haar broertje DJ. Zonder donornier zal hij sterven. Kaylee kan zich geen leven zonder DJ voorstellen dus in feite heeft ook zij de nieuwe nier nodig. In een opwelling besluit ze op de uitnodiging van Nate in te gaan en deelt ze haar grootste wens met NODIG.

Het aantal leden van NODIG neemt in een rap tempo toe. Ook al mag er officieel niet over NODIG gepraat worden, iedereen weet dat er al een aantal wensen zijn ingewilligd. Binnen de kortste keren zijn alle scholieren lid van de sociale netwerksite. NODIG zal dus om een andere tegenprestatie moeten vragen. Het maakt de hebberige scholieren niets uit. Zij willen NODIG best een kleine wederdienst bewijzen. Zij hebben niet door dat het NODIG juist om deze gunsten gaat. Onschuldige daden blijken verstrekkende gevolgen te hebben. Een doos koekjes op een geheime locatie ophalen en anoniem afleveren bijvoorbeeld. Dat kan toch geen kwaad? Maar wat als de ontvanger een levensgevaarlijke pinda-allergie heeft? Wat als je niemand durft te vertellen wat je hebt gedaan en uit wanhoop een nieuw verzoek bij NODIG indient? Wat als je jezelf steeds verder in de nesten werkt?

Kaylee denkt dag en nacht aan de nieuwe nier voor DJ. Ze vindt het vreselijk dat zij en haar moeder geen geschikte donoren blijken te zijn. Kaylee zoekt stad en land af naar haar vader. Waarom heeft hij hun in de steek gelaten? Kort nadat DJ ziek bleek te zijn, heeft hij de benen genomen. Kaylee kan het nog altijd niet geloven. Ze hoopt hem op tijd te vinden zodat ze hem kan overhalen zich te laten testen. Kaylee heeft zichzelf al de nodige problemen op de hals gehaald. In haar zoektocht naar mogelijke donoren, is ze veel te ver gegaan. Haar moeder houdt haar dan ook met argusogen in de gaten. Wanneer er steeds vreemdere en zelfs gevaarlijke dingen gebeuren en Kaylee haar moeder en de politie over NODIG vertelt, geloven ze haar niet. Zij denken dat Kaylee een ziekelijke fantasie heeft. Kaylee wordt steeds wanhopiger. Wil ze eigenlijk nog wel dat NODIG haar verzoek inwilligt?

Schrijfster Joelle Charbonneau schreef eerder al De Test-Trilogie, een fantasy-reeks. Nodig is geen fantasy-boek hoewel NODIG gelukkig niet echt bestaat. Toch zou het scenario dat in het boek beschreven wordt zomaar echt kunnen gebeuren. Jongeren zijn tegenwoordig actief op meerdere sociale media. Wanneer al hun vrienden lid van een nieuw platform worden, zullen zij zich daar ook bij aansluiten. Ook moeten jongeren over een dikke portemonnee beschikken om smartphones, tablets en computers te kunnen betalen. Wat als al deze producten gratis aangeboden worden? Wat als je alleen maar iets heel onschuldigs terug hoeft te doen? Nodig is een boek dat aan het denken zet. De gebeurtenissen in het boek zijn behoorlijk vergezocht maar het gaat om de gedachte erachter. NODIG vraagt de jongeren wat ze nodig hebben en benadrukt zelfs dat iets nodig hebben niet hetzelfde is als iets graag willen. Toch neemt hebberigheid de overhand, met alle gevolgen van dien.

Het goed uitgedachte Nodig is actueel en weet de aandacht van de lezer goed vast te houden. Dit boek leest als een trein. Joelle Charbonneau wordt steeds beter.

ISBN 9789045210247 | paperback | 336 pagina's| Karakter Uitgevers | januari 2016
Vertaald door Carolien Metaal
Vanaf 15 jaar

© Annemarie, 29 januari 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

height=Het examen
Deel 3 in De Test-trilogie
Joelle Charbonneau

Na een gelukkige jeugd in de kolonie Vijf Meren mag Chia Vale deelnemen aan de Test. Een grote eer. Wie slaagt voor de Test mag studeren aan de prestigieuze universiteit van het Verenigde Gemenebest en gaat een succesvolle toekomst tegemoet. Chia slaagt voor de test en kan in eerste instantie haar geluk niet op.

Wat er precies is gebeurd tijdens de Test weet Chia niet. Na afloop van de Test worden de geheugens van alle deelnemende studenten gewist. De inhoud van de Test zelf blijft geheim. Chia maakt zich niet druk over deze ietwat vreemde standaardprocedure. Ook haar vriendje Tomas is geslaagd en samen genieten ze volop van het studentenleven. Niets lijkt een gelukkig leven in de weg te staan totdat Chia ontdekt dat ze tijdens de Test heimelijk opnames heeft gemaakt.

De opnames die Chia beluistert zijn schokkend. Tijdens de Test zijn vreselijke dingen gebeurd. Mensen zijn gestorven, mensen hebben gemoord. Ook aan Chia’s handen kleeft bloed. En wat is er eigenlijk gebeurd met de studenten die zijn gezakt? Volgens de officiële berichtgeving zijn deze deelnemers herplaatst maar Chia plaatst daar al snel vraagtekens bij. Hoe kan het dat niemand ooit meer iets van de gezakte deelnemers heeft vernomen? Waar zijn ze dan precies herplaatst?

Er breekt een onrustige tijd aan. Chia probeert te achterhalen wat er precies aan de hand is op de universiteit. Ze merkt dat haar doen en laten met argusogen in de gaten wordt gehouden maar ze ontdekt ook dat er rebellen actief zijn die de Test ten val willen brengen. Chia weet niet meer wie ze kan vertrouwen. Achterdocht neemt de overhand en de universiteit verliest al snel al haar glans. Dan gebeurt er eindelijk iets positiefs. Chia mag stage lopen bij de president van het Verenigde Gemenebest. Ze neemt de president in vertrouwen en vertelt haar alles over de gang van zaken tijdens de Test. Het lijkt erop dat Chia eindelijk een bondgenoot heeft.

In dit derde deel van De Test-trilogie roept de president de hulp van Chia in. Ook de president weet niet meer wie ze moet vertrouwen en daarom krijgt Chia de opdracht ervoor te zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van De Test van het toneel verdwijnen. De Test mag nooit meer uitgevoerd worden. Chia krijgt een lijst met namen en de mededeling dat ze de mensen op de lijst moet vermoorden. Chia is geschokt. Is ze wel tot moorden in staat? Ze heeft eerder gedood maar dat was uit zelfverdediging. Met voorbedachte rade mensen ombrengen is heel wat anders. Ook beseft Chia dat ze deze opdracht onmogelijk in haar eentje kan uitvoeren. Maar wie kunnen haar helpen? Wie kan ze vertrouwen?

Het examen is het laatste deel van deze trilogie. De gebeurtenissen in de vorige twee delen worden in dit deel aangevuld met nieuwe informatie waarna een spannende ontknoping volgt. Er moest nog veel uit de doeken gedaan worden in dit deel en het lijkt wel of de schrijfster haast heeft gekregen. De ontwikkelingen in Het examen worden in sneltreinvaart beschreven waardoor het verhaal minder genuanceerd is dan het vorige deel. Sommige passages komen slordig over waardoor mijn interesse verflauwde. De toon van het verhaal is hard.

Wat interessant is aan deze reeks, is dat de schrijfster haar lezers laat nadenken over ethische vraagstukken. Het verhaal speelt zich af in de toekomst en de wereld zoals wij die kennen, bestaat niet meer. Grote delen van de aarde zijn door oorlogen verwoest en kunnen niet meer bewoond worden. Een aantal volken is erin geslaagd een leefbaar bestaan op te bouwen. De regering van het Verenigde Gemenebest staat op goede voet met de andere volkeren maar toch is men bang voor nieuwe oorlogen. De vrijheid is kwetsbaar en daarom is de Test in het leven geroepen. De Test moet ervoor zorgen dat het land wordt geregeerd door de juiste mensen. Mensen met de juiste kwaliteiten en de juiste meningen. Mensen die precies doen wat van hun verlangd wordt. Mensen die het rijk sterker maken. Mensen die geen vragen stellen. De belangrijkste vragen die deze trilogie oproept zijn: welke prijs mag voor vrijheid betaald worden en wie bepaalt wat de juiste kwaliteiten van een mogelijke, aanstaande leider zijn?

Is vrijheid nog wel echt vrijheid als de leiders van het land geselecteerd worden op specifieke meningen, opvattingen en gedragingen? Eigenlijk is Verenigde Gemenebest niet meer dan een ouderwetse dictatuur. In Het examen wordt de lezer aan het denken gezet!

ISBN 9789045206967 | hardcover | 320 pagina's| Karakter Uitgevers| juni 204
Vertaald door Carolien Metaal
Vanaf 15 jaar

© Annemarie, 10 juli 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

altDe studie
Deel 2 in De Test-trilogie
Joelle Charbonneau

De studie is het tweede boek van De Test-trilogie en speelt zich af in de toekomst. In het eerste deel maakte de lezer kennis met Cia Vale. Cia groeide op in de kolonie Vijf Meren, een van de achttien koloniën van het Verenigde Gemenebest. Na de Zeven Oorlogsfasen was de wereld grotendeels verwoest en de Verenigde Staten bestond niet langer. De overlevenden ploeteren nog altijd hard om de schade te herstellen.

Wie in de hoofdstad Tosu City woont, heeft een streepje voor. De voorzieningen zijn beter en intelligente leerlingen maken een grotere kans om te mogen studeren aan de prestigieuze universiteit. De slimste leerlingen uit de koloniën moeten eerst de Test ondergaan. Ook Cia werd uitverkoren om deel te nemen aan de Test. Haar opwinding sloeg echter al snel om in afschuw toen ze merkte dat de Test meedogenloos was en meer eiste van de deelnemers dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. De Test mondde uit in een bitterharde strijd tussen de studenten en niet iedereen overleefde het. Falen was geen optie.

In De studie heeft Cia een plekje op de universiteit bemachtigd. Ze kan zich, net als haar medestudenten, niets meer herinneren van de Test. Die periode is uit hun geheugen gewist. Cia heeft echter ontdekt dat ze - tijdens de Test - berichten heeft ingesproken op de Transit Communicator (TC) die ze van haar broer Zeen heeft gekregen. Ze kan nauwelijks geloven dat het waar is wat haar eigen stem haar via de TC vertelt. Is de Test werkelijk zo afschuwelijk geweest? Zijn er werkelijk doden gevallen? En wat was nu precies haar aandeel in alles? Cia begint aan haar studie in de wetenschap dat de universiteit geen veilige plek is.

Het eerste schooljaar gaat van start met een belangrijk tentamen. Aan de hand van de uitslag van het tentamen wordt voor elke student een studierichting bepaald. De studenten mogen niet zelf kiezen. Het is belangrijk om te slagen voor het tentamen want wie faalt wordt herplaatst. Cia slaagt maar wordt tot haar grote teleurstelling ingedeeld bij de studie politicologie. Studiegenoot Obidiah zakt voor het tentamen en Cia ziet hoe hij door twee functionarissen opgehaald wordt. Hij zal de campus verlaten en herplaatst worden. Wat die herplaatsing precies inhoudt is niet bekend. In een opwelling besluit Cia om Obidiah en zijn begeleiders te volgen. Wat ze vervolgens ziet doet haar voorgoed twijfelen aan de goede bedoelingen van het bestuur van de universiteit.

Cia beseft dat niets is wat het lijkt. Wie kan ze vertrouwen en wie niet? Ze ontdekt dat er meer mensen zijn die weten dat er iets niet klopt. Een uiterst geheime groepering zet zich in om het bestuur van de universiteit te ontmaskeren. Cia wil niets liever dan een aandeel leveren in het verzet maar moet eerst het vertrouwen van de verzetsgroep zien te winnen. Ze is zich elk moment van de dag bewust van het gevaar dat zich schuilhoudt op de campus en ze vertrouwt niemand meer. Tot overmaat van ramp lijkt ze de aandacht van een aantal leraren te hebben getrokken. Ze wordt met zoveel schoolwerk opgezadeld dat het bijna onmogelijk is om niet te falen. Maar falen is geen optie. Wie faalt wordt herplaatst. Een nieuwe uitdaging gaat van start. Een ingewikkelde en gevaarlijke opdracht zal bepalen welke studenten een stageplaats zullen bemachtigen. De missie vindt plaats in het verwoestte en onveilige landschap dat de universiteit omgeeft. Opnieuw staat Cia doodsangsten uit want ook nu geldt: Wie faalt, wordt herplaatst.

Het eerste deel van deze serie heb ik niet gelezen en ik had in het begin wat moeite om in het verhaal te komen. Gelukkig wordt er voldoende over het eerste boek onthuld en had ik al snel de smaak te pakken. Het verhaal is diepgaand en wat serieuzer van toon dan de meeste young-adult boeken. Cia is een slimme, jonge vrouw die zich staande moet houden in een wereld die in toom gehouden wordt door een sluw uitgedacht regeringsbeleid. Cia heeft een relatie met Tomas, die ook uit Vijf Meren komt. Ze houdt van Tomas maar sinds de Test weet ze dat terughoudendheid geboden is. Kan ze Tomas wel vertrouwen? Mensen als Cia, die zich niet klakkeloos voegen naar de hen opgelegde levensstijl, worden beschouwd als een gevaar voor het regeringsbeleid. Cia moet zich naar de buitenwereld toe gedragen als een doodnormale student die doet wat van haar verwacht wordt.

De studie
 is een intelligent geschreven en boeiend young-adult boek. Het Examen, het derde en laatste deel, verschijnt in september van dit jaar. Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal afloopt!

ISBN 9789045204154| hardcover | 344 pagina's| Karakter Uitgevers| januari 2014
Vertaald door Carolien Metaal
Vanaf 15 jaar

© Annemarie, 9 februari 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER