Non-fictie jeugd

Jan Durk Tuinier

Tekenen voor vrede
100 manieren om de wereld mooier te maken
Jan Durk Tuinier


Vrede is geen nieuws meer, omdat het zo vanzelfsprekend is.


Een prachtige zin, die je tot nadenken stemt. Is dat zo? Dat vrede vanzelfsprekend is?
In de mooie tekst getiteld Vrede wordt uitgelegd waarom dat in feite wel zo is. Waarom iedereen verlangt naar vrede en waarom vrede noodzakelijk is. De tekst besluit met de zin 'Vrede is haalbaar voor iedereen'. En dat is een mooi uitgangspunt.

Het boek Tekenen voor vrede kan ook een mooi uitgangspunt zijn om ook in je omgeving vrede en vrijheid te bewerkstelligen. Aan de wijze teksten en aansprekende afbeeldingen zal het niet liggen. Op elke pagina wordt namelijk een onderwerp aangeroerd waarmee we bewust worden gemaakt van bepaalde gedachten, gevoelens, situaties, (voor)oordelen etc. waarmee we aan de slag kunnen gaan om zo de wereld mooier en vredelievender te maken.

De teksten hebben pakkende koppen zoals Vreemd is anders heel gewoon, Gelijkheid, Angst, Oorlog, Geluk, Compassie, Zondebok, Verzoenen, Vluchten, Verzet, Voor de aarde zorgen etc. Daaronder staat in gestileerde vorm de tekst. Het lijkt qua uiterlijk op een gedicht maar dat is het niet.


De inhoud van de teksten zijn verhelderend, toelichtend, positief en laten je nadenken over hoe je anders naar iets kunt kijken, zodat je beter en vredelievender met iets om kunt gaan. Neem bijvoorbeeld de tekst Zondebok.


Als mensen zich angstig en onzeker voelen, hebben
zij de neiging hun woede over iets wat verkeerd gaat
te richten op onschuldige anderen. Ze maken een
zondebok en deze groepsdynamiek is universeel in
de mensenwereld. Iedereen kan zondebok worden,
maar minderheden zijn het meest kwetsbaar. Hoor
je bij een groep met een afwijkende levensstijl, dan
loop je de meeste kans dat anderen hun frustraties
op jouw groep afreageren. [...]


Vervolgens wordt verteld over het kleine groepje dat grof geweld gebruikt en de leiding neemt. Mensen vechten terug en worden vermoord.
De meeste mensen zijn echter meelopers. Ze denken 'wat kan ik er aan doen, straks pakken ze mij ook.'
De kracht van de tekst is dat het eindigt met de hoopvolle woorden:


Er is ook een kleine groep mensen dat in verzet komt.
Ze werken de onderdrukkers tegen en helpen de
slachtoffers.

Degenen die het onrecht zien en niet
wegkijken, spelen een sleutelrol in
dit proces. Zij kunnen met elkaar
moed verzamelen om de cirkel van
geweld te doorbreken. De toeschouwer
wordt samen met andere meelopers
doe-schouwers. Ze komen in actie.


En zo is er aldoor een onderwerp dat kort de situatie schetst en aangeeft wat iets werkelijk is, bijvoorbeeld Vooroordelen.
In de tekst wordt kort uitgelegd wat een vooroordeel is, dat we allemaal vooroordelen hebben, dat is ons aangeleerd, maar we kunnen ze ook weer afleren door bijvoorbeeld iemand te ontmoeten. Open staan voor een praatje. Even je eigen mening en oordeel parkeren en de zaak van verschillende kanten bekijken. Dat werkt het best tegen vooroordelen.

Voorin het boek staan allerlei vragen (met een paginanummer erbij) die passen bij de stukken tekst op die betreffende pagina.

Maar niet alleen de teksten zijn indrukwekkend, ook de afbeeldingen zijn erg imponerend en maken van dit boek een kunstig, diepzinnig geheel. Twaalf bekende kunstenaars en illustratoren hebben hun aandeel voor dit boek geleverd en het resultaat is verbluffend. Zij hebben letterlijk getekend voor de vrede.
De tekst beslaat één bladzijde en de illustratie is op de tegenoverliggende pagina te zien, maar loopt ook regelmatig door op de tekstpagina, waardoor het nog meer één geheel wordt. Achterin het boek worden alle illustratoren, elk in een eigen kadertje, apart genoemd met een korte biografie erbij.


Eigenlijk zou je over alles wat in dit boek staat, willen vertellen maar dat kan jammer genoeg niet. Iedere tekst met tekening is een uitnodiging voor een gesprek met jezelf, kinderen, ouders, onderwijzers, maar ook buiten op straat, of in een cafetaria zou het besproken kunnen worden. Vrede is een mooi woord, een mooi iets waar iedereen van houdt.


Op de bijbehorende website www.tekenenvoorvrede.nl komen meer dan 100 verwerkingssuggesties en inspirerende ideeën om de wereld mooier te maken met kinderen en jongeren. Daar staan dus allerlei handreikingen die je uitnodigen om vrede nader te bekijken. (14 van de 22 thema's staan inmiddels online, de rest volgt in de loop van dit jaar)


Tekenen voor Vrede is een boek dat eigenlijk overal verspreid zou moeten worden zodat we met zijn allen in gesprek kunnen gaan om zo tot een vreedzame wereld te komen.

Om te zien hoe prachtig dit boek is uitgevoerd, bekijk dan vooral het inkijkexemplaar


Het boek en de website 'Tekenen voor vrede' zijn onderdeel van van het project V-Lab Express, een reizende, interactieve tentoonstelling in Nederland en Duitsland. Scholieren van 10-14 jaar en jongeren van 15-20 jaar onderzoeken vrede, vrijheid, veiligheid en burgerschap.
Informatie: www.vredeseducatie.nl


ISBN 9789491740749 | Hardcover | 59 pagina's | NUR 730 | Uitgever Levendig | oktober 2019
In samenwerking met Stichting Vredeseducatie  | Afmeting 25,7 x 21,5 cm  | leeftijd 12 tot 18 jaar

Dettie, 6 maart 2020

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER