Boekenarchief T-U-V

Joris Tulkens

http://www.joristulkens.be

 

altVesalius
Joris Tulkens


Het eerste complete boek over de menselijke anatomie is van de hand van Andreas Vesalius. Het werd in 1534 gedrukt : 'De humani corporis fabrica libri septem – kort ‘Fabrica’ genoemd. Daarna wilde Vesalius gewoon weer praktijk gaan uitoefenen in Brussel, en daar rustig wonen met vrouw en dochter. Maar Keizer Karel V wilde hem als lijfarts, en die funktie beoefende Vesalius vijftien jaar.

Ook toen de keizer stierf werd hem geen rust gegund. Philips II wilde dat hij meeging naar Spanje. Dat gebeurde in 1559. Daar kreeg hij het een stuk moeilijker dan in het vrij liberale Vlaanderen: Spanje was streng katholiek, en er was veel kritiek op zijn werk. Had hij immers geen sectie verricht voor zijn naspeuringen, zelfs vivisectie op dieren, en misschien ook wel mensen?


De ogen van de inquisitie zijn op hem gericht, zoals op veel anderen trouwens. Een verdacht persoon is hij dus al, maar als  grootinquisiteur Fernando de Valdés er achter komt dat Vesalius bezig is met een onderzoek naar de menselijke ziel, is hij zijn leven niet meer zeker.
De Valdés doet zich voor als een vriend, en is biechtvader van de vrouw van Vesalius. Maar is hij wel oprecht? Vesalius moet zich als alle anderen schikken naar de regels van de Inquisitie: het bijwonen van de gruwelijke ketterverbrandingen is verplicht. Verschijnen voor de raad is niet meer te vermijden. Of is de koning in staat hem te helpen? Philips II is evenwel ook ondergeschikt aan Gods wijze regels...

De feiten over het leven van Vesalius zijn bekend tot het vertrek naar Spanje. Ook is bekend dat de geneesheer daar vijf jaar verbleef en toen naar Italië vertrok, onderweg naar Palestina. Hij zou een pelgrimstocht naar Jeruzalem hebben moeten maken. Het hoe, wat en waarom rond deze reis is niet bekend. Wel is bekend dat hij onderweg naar het Griekse eiland Zacynthus vermoedelijk door schipbreuk gestorven is en daar ook begraven werd.


Deze leemte heeft Joris Tulkens nu opgevuld. Door dit te doen krijgt de lezer een beeld van het leven aan het hof van Philips II, alsmede de vreselijke tijd van onderdrukking waar behalve het volk ook de edelen en geestelijken onder leden. Veel historische feiten dus, veel weetjes, Vesalius leest bijvoorbeeld de oude wijsgeren. Maar het is absoluut geen droog stuk tekst. Het is spannend en onderhoudend geschreven.
Joris Tulkens (Diest 1944) studeerde te Leuven filosofie en klassieke filologie. Naast andere historische romans over o.a. Erasmus en Johanna de waanzinnige, verschenen van zijn hand ook thrillers.


ISBN 9789063066628 |paperback|276 pagina's| Uitgeverij Davidsfonds| oktober 2013

© Marjo, 23 mei  2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER