Boekenarchief K-L

Geert Kimpen

http://www.geertkimpen.com

 

Ik, Maria Magdalena
Geert Kimpen

Ik ben de vrouw die uitgegumd werd maar niet werd vergeten.

Maria Magdalena


Een boek over de universele wijsheid van de vrouw weergegeven in de gestalte van Maria Magdalena, de vrouw van Jezus.
We lezen echter niet over haar leven mét Jezus maar hoe het haar verging nadat Jezus uit haar leven verdwenen was.

Maria Magdalena bleef zwanger achter en moest ook opboksen tegen de apostelen die nooit haar invloed op Jezus hebben geaccepteerd. Zijn werd verguisd, helemaal als zij verteld wat Jezus haar voor visie had meegegeven, een visie die zo anders is dan zij van hun leider gehoord hebben. Aan haar vertelde hij namelijk zijn dromen, zijn hartewensen, zijn gevoelens. Aan de apostelen deelde hij de meer pragmatische aspecten van zijn leer.


Aanvankelijk is Maria Magdalena verteerd door verdriet. Wat zij en Jezus samen hadden zal zij nooit weervinden in een andere man. Zij waren één in alle opzichten. Het is haar een voorrecht en een bijna goddelijke opdracht om zijn leer te verspreiden. Aanvankelijk geeft zij zich dan ook met hart en ziel over aan het doorgeven van zijn woorden en gedachten.
Maar langzamerhand komt het besef dat er iets ontbreekt aan zijn inzichten en dat is de kracht en wijsheid van de vrouw.


Zij ontdekt dat vrouwen een oerwijsheid bezitten die veel verder gaat dan de macht, wijsheid en kracht van de man. Er is een innerlijk weten die Maria Magdalena leidt, ze wordt als het ware geroepen, krijgt aanwijzingen, en daardoor weet ze ook welke weg ze moet bewandelen. Ze reist naar gebieden in het huidige Europa waar krachtige vrouwen regeren en leert daardoor dat de verbondenheid tussen vrouwen intens is. Ze heeft prachtige ontmoetingen met zeer krachtige vrouwen. Ze leert de vrouw te zien als bron van het leven en seksualiteit - niet te verwarren met de geslachtsdaad verrichten -. Ze leert dat de liefde bedrijven veel meer is dan het bed delen.


Langzamerhand treedt ze steeds meer in het openbaar om haar inzichten te delen met vrouwen. Het woord van Jezus raakt verder op de achtergrond. Jezus verkondigde vanuit de geest, zij vanuit het hart. Ze laat vrouwen zien dat hun lichaam en ziel bijzonder zijn, dat zij de wijsheid en kracht in zich hebben om dingen ten goede te veranderen. Dat hun kracht en seksualiteit én de (juiste) manier waarop ermee omgegaan wordt, heel veel teweeg kan brengen in hun en andere mensenlevens. Het laat ook zien hoe op een andere manier met vrouwen omgegaan kan worden.
Daarnaast maakt Maria Magdalena ook de reis naar (on)sterfelijkheid inzichtelijk.


De kracht van het verhaal zit hem vooral in de integere manier waarop er met het bovenstaande omgegaan wordt. Alles straalt een liefde voor de vrouw en haar totale zijn uit.
Het is een ode aan de zo verguisde vrouw Maria Magdalena, de vrouw die eigenlijk nergens genoemd mag worden én een ode aan de vrouw in zijn algemeenheid.
Een indrukkend boek dat in feite elke vrouw én man zou moeten lezen.


ISBN 9789493280649 | Paperback | 351 pagina's | LondonBooks | 26 juni 2023

© Dettie. 16 juli 2023

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De kabbalist


In deze roman wordt het leven van Chaim Vital beschreven in tweeënzeventig hoofdstukken, die als titel allemaal een geheime naam van God dragen.


Chaim Vital woont midden 16e eeuw in Tsfat in Palestina, samen met zijn vader, moeder en halfbroer Josjoea. Als hij vijftien is stort hij zich op de alchemie, tegen de zin van zijn vader, die wil dat zijn zoon zich verdiept in de Tora. Als ze tijdens een wandeling weer eens ruzie krijgen over dit beladen onderwerp raken ze verwikkeld in een vechtpartij en stort zijn vader in het ravijn. “Een ongeluk” noemt Chaim het, terwijl hij beter weet.


Vanaf dat moment begint Chaim de Kabbala te bestuderen, hoewel de studie eigenlijk voorbehouden is aan stabiele, gesettelde mannen vanaf veertig. Via enkele andere leraren komt hij in de groep van rabbi Cordovero terecht, de beroemde kabbala-meester van Tsfat. Chaim is arrogant en ervan overtuigd dat hij als enige Cordovereo echt begrijpt; hij rekent erop aangewezen te worden als zijn opvolger. Als deze hem volledig onverwacht opdraagt in de leer te gaan bij Itschak Luria, een kabbalist uit Egypte, is hij razend. Itschak wordt in Tsfat gezien als een charlatan en Chaim schaamt zich bij zo iemand zijn studie te moeten voortzetten, hij zal door al zijn studiegenoten belachelijk gemaakt worden.


Het eerste bezoek aan het huis van Itschak maakt hem duidelijk dat Cordovero het bij het rechte eind had én maakt hem hevig verliefd op Francesa, dochter des huizes, met wie Itschak echter andere plannen heeft. Itschak blijkt inderdaad een buitengewone man, van wiens inzichten Chaim veel kan leren. Itschak heeft echter het gebrek dat hij zijn gedachten niet bij kan houden en ze daardoor nooit op schrift kan stellen. Hij wijst Chaim aan om zijn woorden en gedachten op te schrijven. Chaim zegt zijn baan op, leeft in armoede en onder de hoede van Anna, zijn hospita, wijdt hij zich volledig aan zijn taak.


Chaim blijft worstelen met zijn arrogantie en egoïsme en deze strijd komt tot een hoogtepunt als Itschak buiten zijn medeweten, terwijl Chaim zwaar ziek is, zijn boek laat kopiëren onder zijn eigen naam. Chaim voelt zich verraden en vertrekt met Francesa, wiens echtgenoot inmiddels aan de knekelkoorts is overleden, naar Jeruzalem. Onderweg verbranden ze alle boeken die Itschak heeft laten overschrijven; door dit gebaar keert Chaim de kabbala volledig de rug toe. In Jeruzalem heeft Chaim een extatische, diepreligieuze, ervaring. Als hij daarna terugkomt in de stad treft hij daar Esther, een oude vriendin uit Tsfat, die een ongeschonden exemplaar van zijn boek bij zich heeft. Alle vreugde hierover wordt echter tenietgedaan als ze Francesa vinden, gedood door de schorpioenen die Zimra, de rivaal van Itschak, rond haar losgelaten heeft. Diepbedroefd keert Chaim alleen terug naar Tsfat.


Het bovenstaande is alleen de grote verhaallijn. Naast diverse zijlijntjes bevat het boek vooral ook gedachten over én uit de Kabbala. Deze ideeën zijn in een boekverslag helaas slecht tot uitdrukking te brengen. Ik vind zelf de gedachten rond het streven naar evenwicht, de eeuwig voortgaande schepping en de heelheid van alle dingen erg mooi. Wel heb ik het idee dat het kabbalistische gedachtegoed, hoewel duidelijk en prachtig verwoord, niet nieuw is. Ik vind het ook terug in andere, vooral oosterse, stromingen. Volgens mij is juist de exacte, wiskundige benadering de kern van de kabbala . Of dat bij nadere bestudering waar zal blijken weet ik natuurlijk niet.


Kortom, het is een, op feiten gebaseerd, boeiend verhaal, met daarin de nodige ideeën waarover de lezer verder na kan denken. Ook nodigt het boek uit om verder op onderzoek uit te gaan naar de kabbala en aanverwante zaken betreffende joodse mystiek. De bibliografie achter in het boek kan hierbij zeker helpen.


Zie ook de mooie informatieve pagina's op de website van Geert Kimpen over dit boek.


Uitgeverij De Arbeiderspers, 2006 Paperback, 344 ISBN 9029563613-09-03

© janna2, september 2006

Lees de reacties, klik hier!