Boekenarchief W-X-Y-Z

Franz Werfel

Het lied van Bernadette


In het voorwoord vertelt Franz Werfel hoe hij in 1940 vluchtte uit Parijs en in Lourdes terecht kwam. Daar legde hij de gelofte af dat hij een boek voor en over Bernadette van Soubirous zou schrijven.


"Alle gedenkwaardige voorvallen die de inhoud van dit boek vormen, hebben zich werkelijk afgespeeld. (--) Van het recht op dichterlijke vrijheid heb ik alleen daar gebruik gemaakt waar het als artistiek werk een zekere beknoptheid vereiste, en om waar het nodig was, de levensvonk uit de materie te slaan."


Hij schreef het boek in 1941. Het is nog zeer leesbaar, al is het een beetje oubollig.


Het is dus het verhaal van Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit een zeer arm gezin. Zij woont met haar ouders, broertjes en zus in een gebouw dat ooit een gevangenis was, maar dat te bouwvallig werd geacht voor misdadigers. Haar vader is molenaar maar omdat het water bij de molen te laag kwam te staan, raakt hij zonder werk. Als Bernadette veertien jaar is overkomt haar de eerste verschijning van de "dame". Ze zal deze dame nog verschillende keren zien, maar alleen zij is uitverkoren. De mensen die ervan horen en met haar meegaan, en dat worden er steeds meer, zien nooit iets, maar verklaren wel dat ze een aanwezigheid gevoeld hebben. En Bernadette is zo waarachtig, zo eerlijk en zo overtuigd van het feit dat ze echt een dame heeft gezien, dat men haar gelooft. Naarmate dat geloof steeds meer mensen naar de grot trekt, neemt het ongeloof van de hogere heren toe. Zowel de kerkelijke als de staatsrechterlijke stand probeert haar aan het wankelen te brengen. Zij moet een bedriegster zijn! Maar wat ze ook doen, Bernadette houdt haar verhaal vol, en tenslotte is men overtuigd. Zeker als er ook nog wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden, mede doordat men water drinkt uit de bron die Bernadette op aanwijzingen van de Dame 'gemaakt' heeft.
Maar Bernadette zelf is wars van al die publiciteit, zij wil zich graag terugtrekken, en komt in een klooster terecht. Daar sterft zij op 35-jarige leeftijd, en zelfs op haar sterfbed wordt haar nog gevraagd of ze de boel niet voor de gek heeft gehouden...


Het is een boek van bijna 400 pagina's, waarin alle gebeurtenissen in details verteld worden. Vooral de tegenwerkingen worden er in besproken, Eerst van de nabije omgeving, later van het dorp, dan het bisdom, het land, de keizer, de kring wordt steeds groter, en ook de overtuiging dat er echt iets is wordt groter. En het 'uitbuiten' van deze situatie groeit navenant. De tegenstelling met de eenvoud die Bernadette ook als religieuze blijft uitstralen is groot.
Werfel vertelt alles gedetailleerd, het is duidelijk hoe dit in die tijd (in 1858 was de eerste verschijning) kon gebeuren. Geen meeslepend boek, maar toch wel de moeite waard.


ISBN 90 71380 90 4 | Hardcover | 496 pagina's | Uitgeverij Conserve | 1991

© Marjo, januari 2007

Lees de reacties op het Leestafelforum en/of reageer, klik HIER!