Boekenarchief K-L

Céline Linssen

Duet


Als je eerst de korte inhoud achterop het boek leest, weet je meteen wie de vrouw is die begint te vertellen. Doe je dat niet, dan zweef je toch een tijdje doelloos boven de tekst, en mis je het een en ander.
Mata Hari is dus de hoofdpersoon. Ze zit in de vrouwengevangenis in Parijs, en wacht daar haar proces af. Nou ja, proces, ze lijkt zelf niet gehoord te worden, of die verhoren zijn al geweest. Wel komt af en toe haar advocaat verslag uitbrengen. Hij brengt alleen maar slecht nieuws.
Mata Hari, of Margareta, wordt verzorgd door een jonge non, die het tot haar taak gesteld heeft de slechte vrouw tot inzicht te brengen. Als ze maar wil inzien dat bidden helpt, dat liefde voor God alles, wat dan ook, goed kan maken, dan komt het wel goed. Maar het arme nonnetje is helemaal niet bestand tegen de goddeloosheid van Margareta. Mata Hari op haar beurt is niet bestand tegen het eenzame gevangenisleven. De afloop is niet verwonderlijk. Maar de lezer kent immers het lot van Mata Hari al.


Waar het om gaat is hoe twee zo heel verschillende vrouwen door elkaars manier van leven en denken beïnvloed worden, zonder dat ze dat willen. Maar onder de maskers blijken ze meer overeenkomsten te hebben, dan dat ze verschillend zijn.
Dit proces is hoewel niet verrassend toch heel boeiend.
Het is ook het hele verhaal, de buitenwereld wordt slechts zeer spaarzaam toegelaten. Niet meer dan om een tijdsaanduiding te geven of een klein lichtje op Mata Hari's verleden te werpen. Celine Linssen verantwoordt zich achterin: het is geen historische roman, hoogstens een verhaal, gebaseerd op bepaalde feiten, over Mata Hari en over een vrouwengevangenis in Parijs.
Een mooi verhaal, dat eigenlijk best dieper uitgewerkt had mogen worden.


ISBN 9789045701141 Paperback | 189 Pagina's | Uitgeverij Augustus  september 2007

© Marjo, februari 2008

Reageren? Klik hier!