Boekenarchief K-L

Carol Ann Lee

Begraven als een koning


Dit was het eerste boek van de schrijfster die later vooral bekend werd met haar boek over Anne Frank. Ze heeft dit geschreven als een soort hommage aan haar grootvader, die vocht in de Eerste Wereldoorlog.


"Hij komt eraan...Hij komt eraan..." de mannen huilen openlijk zonder schaamte, en een overweldigend gevoel van smart begint zich te verspreiden vanuit het overvolle plein naar de buitenwijken, oprukkend via dorpen, stadjes en steden naar het platteland en de kust.
Maar nergens wordt het zo intens ervaren als in het hart van Engeland, in Londen, onder hen die de straten flankeren, wachtend op de stoet die zal passeren. Want ze zijn van heinde en verre gekomen, vanuit alle uithoeken van het koninkrijk, om getuige te zijn van het te ruste leggen van de man die van iedereen en van niemand is: de naamloze soldaat die van het slagveld is weggedragen om tussen koningen te worden begraven: de Onbekende Soldaat."


De hoofdpersoon is een Engelse journalist. Al heel vroeg in de oorlog reist hij langs en door het front, zelfs al is dat tegen de zin van de Britse regering. In de eerste maanden, misschien zelfs jaren, wilde die regering geen waarachtige verslagen van de oorlog. Dat zou defaitisme aankweken. De censuur bleef sterk, ook toen journalisten officiëel toegelaten werden, bij alles wat Alex Dyer en zijn collega's doorstuurden. Maar Alex houdt ook een eigen journaal bij, dat ter ondersteuning dient van zijn verhaal, dat hij na de oorlog vertelt, als hij een eenzame grafdelver helpt bij het aanleggen van een Brits oorlogskerkhof.
Alle gesneuvelde Britse soldaten zijn volgens Britse traditie achtergebleven op de slagvelden, waar ze indien hun resten gevonden werden, begraven werden op een speciaal aangelegd Brits kerkhof.
het persoonlijke verhaal van Alex is verweven met de verschrikkingen van de oorlog. Hij is vlak voor het uitbreken ervan verliefd geworden op de vrouw met wie zijn beste vriend gaat trouwen. Om zowel de vriend als de vrouw te ontwijken gaat hij naar Vlaanderen, maar de liefde is sterker, vooral ook omdat Clare, al is ze getrouwd met de vriend, zelf contact zoekt met Alex. Clare is verpleegster, in Frankrijk. Alex zwerft langs de Somme, komt in Passchendaele en maakt de slag bij Loos mee. Zijn gewetensnood omhelst niet alleen het probleem van wat hij zal opschrijven van de vreselijke ellende die hij ziet, maar ook het verrraad aan zijn vriend. Moet hij de ware feiten van de oorlog vertellen? Moet hij zijn vriend vertellen over zijn liefde voor Clare?


ISBN: 9063051603 Paperback | 228 Pagina's | Archipel, Uitgeverij | 2005

© Marjo, december 2005

Reageren? Klik hier!