Boekenarchief C-D

Sneeuweieren


Dit verhaal gaat over het niet uitkomen van verwachtingen.
Hoofdpersoon is Olga, die een goede stem heeft en zangeres wil worden, maar eindigt als echtgenote van een kippenboer. Haar kind is doodgeboren en met de pijn die dat heeft veroorzaakt, kan ze moeilijk leven, vooral niet omdat ze haar baarmoeder is kwijtgeraakt. Zij en haar man hebben David, geboren in Ghana, geadopteerd. David is een jaar of dertien in de periode dat het verhaal speelt. Harm is niet zo dol op David, en dat laat hij iets te overduidelijk blijken. David zal namelijk nooit het bedrijf overnemen. Olga haat de kippenboerderij. Zo zitten er drie mensen in hetzelfde gezin eenzaam te zijn en geen van drieën weet daar uit te breken. Al dit ongenoegen leidt tot rampzalige gebeurtenissen, die voor alle drie grote gevolgen hebben.


Buiten de hoofdlijn om komt de wreedheid waarmee dieren als product worden geëxploiteerd aan de orde. De kippen raken in paniek als er een vreemde in hun ren komt, maar toch worden ze door vervoerders opgepakt alsof het dingen zijn. Varkens krijsen als ze worden geslacht. De dieren lijken wel degelijk een bewustzijn te hebben, of in ieder geval op het moment zelf te beseffen dat hun iets vreselijks overkomt. Ricus van de Coevering schetst met dit alles een sombere wereld, waar illusies geen kans maken om stand te houden.
Op het dieptepunt van haar leven zoekt Olga houvast in het geloof: alles wat gebeurt, is voorbestemd en God alleen weet waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Uiteindelijk zal ze zelfs deze illusie kwijtraken.


Het verhaal is op klassieke wijze verteld, met een begin waarin de opmaat tot de crisis wordt verteld en de crisis die tot steeds grotere ontreddering leidt. Het taalgebruik is helder: er staat ondubbelzinnig wat er moet staan. Al moet ik wel zeggen dat ik me afvraag of het misschien niet te helder is allemaal. Van de Coevering heeft de neiging sommige dingen twee keer te vertellen. Een ander punt van kritiek is dat de stijl weinig eigenheid van de schrijver uitstraalt. Mogelijk moet die zogeheten eigen stem zich nog ontwikkelen bij deze debutant.
Een ander puntje is dat Olga wel erg gemakkelijk haar ambities laat vallen. Er ontbreekt een dwingende noodzaak daartoe, waardoor ik haar op het eind van het boek een echte wereldtrut vond.
Een pluspunt is dat veel scènes beeldend zijn beschreven, zoals die over de kippenren als Harm daar binnenkomt en aan het eind van het verhaal Olga, en die over de ontmoetingen van Harm en David met de zeer oude vrouw die bij het moeras woont.
Samenvattend kan ik stellen dat het boek me een paar aangename leesuren heeft bezorgd.


ISBN 9789055158973 gebonden, 180 blz Uitgeverij Van Gennep oktober 2007

PetraO, december 2007

Lees de reacties en/of reageer, klik hier!