Harman Nielsen

Mal
Harmen Nielsen


Het meisje heet Mal, kort voor Nirmala, maar zo wil ze absoluut niet genoemd worden. De zestienjarige is een eenzaam en eenzelvig kind, die anderen probeert te ontwijken, als ze op weg is naar huis.


‘Het woonerf zal ze pas een eind verderop oversteken, niet hier al, waar een paar dagen nadat haar grootmoeder was overleden een groep jongens haar iets nariep waarnaar ze nog minder wilde luisteren dan naar ‘Nirmala’. Maar de volgende dag liep de wolf naast haar en sindsdien roept niemand haar meer na.’


Als het verhaal begint lijkt ze niet thuis aan te komen. Het onweert, en op het moment dat zij met de wolf in de lift staat van haar flatgebouw, blijkt de bliksem in te slaan. Ze hangen stil, in het donker.
Er gebeurt iets eigenaardigs. Ze blijkt de deuren open te kunnen schuiven en ze ziet een pad, met keien geplaveid en met twee hoge bermen. Mal ziet heuvels, en een stad waar een muur omheen lijkt te staan. Wolf en zij gaan op weg, en komen terecht in een langgerekte rij mensen die de stad in willen. Niet iedereen mag dat, en Mal weet: zij zullen het ook niet mogen. Ze zoeken een andere weg.


Ze is op zoek naar een sleutel – wat voor sleutel precies? We weten het niet.
Tegen die tijd weet de lezer al wel dat Mal geen normaal meisje van zestien is. Maar wie is ze dan wel? En wat is haar doel? Wat doet die wolf bij haar?


Er gebeuren vreemde dingen, die in cursieve tekst verteld worden. En er is een omlijstende vertelling die het geheel bij elkaar houdt. Daarmee wordt iets meer duidelijk. Vooral ook dat we hier een magische vertelling lezen over een vrouw die zich in een ziekenhuis (inrichting?) bevindt. Ze hoort mensen praten maar kan er niet op reageren. Ze is een jonge vrouw, in de dertig. Het verhaal over het jonge meisje is een herinnering, een vervormde herinnering waarschijnlijk.
Mal is tekenares, een creatief persoon, die haar draai in de echte wereld niet schijnt te kunnen vinden. Dus verdwijnt ze in wanen. Haar inspiratiebron?
Als de twee werelden bij elkaar komen moet Mal een keuze maken.


Een verhaal voor een lekkerbek. Aandachtig lezen is vereist, meegaan in het verhaal, en niet stilstaan bij wat wel of niet mogelijk is.
Of maakt dat niets uit?


Harman Nielsen
schreef eerder de fantasyserie Het verscholen volk. Hij studeerde filosofie en astronomie en is naast auteur ook cembalist, organist en componist.


ISBN 9789062659906 | paperback | 152 pagina's | In de Knipscheer| maart 2018

© Marjo, 25 oktober 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER